Chính sách mới của Youtube bị tẩy chay

Youtube vừa thay đổi chính sách bình luận video trên website của họ. Chính sách mới này yêu cầu người dùng phải có tài khoản Google+ thì mới được đăng bình luận.

Comments Off on Chính sách mới của Youtube bị tẩy chay