Tìm hiểu nguồn gốc của bàn phím QWERTY ?

Bàn phím QWERTY đã trở nên quá quen thuộc với chúng ta và phổ biến trên hầu hết các thiết bị công nghệ từ điện thoại thông minh, máy tính bảng cho đến máy tính cá nhân.

Comments Off on Tìm hiểu nguồn gốc của bàn phím QWERTY ?