Liên kết đào tạo lựa chọn mới cho những người trẻ năng động

Là đơn vị tiên phong khi đưa mô hình liên kết đào tạo giữa các trường Đại học với chương trình đào tạo mua bản quyền quốc tế, Hanoi- Aptech đang ngày càng khẳng định sự ưu việt và định hướng mới cho những bạn trẻ năng động.

Comments Off on Liên kết đào tạo lựa chọn mới cho những người trẻ năng động