Hanoi Aptech lần đầu tiên ra mắt khóa học ADSE Plus

Đáp ứng nhu cầu học tập Nhanh chóng - Tiết kiệm - Hiệu quả của nhiều học viên, Hanoi Aptech lần đầu tiên ra mắt Khóa học Lập trình viên quốc tế ADSE Plus (ADSE++) - Accelerate Your Dream, một chương trình đào tạo độc quyền đáp ứng đủ 3 tiêu chí “Mới hơn - Nhanh hơn - Tốt hơn”.

Comments Off on Hanoi Aptech lần đầu tiên ra mắt khóa học ADSE Plus