Kiểm chứng tốc độ 3G của nhà mạng với SpeedTest

Để kiểm chứng tốc độ 3G của nhà mạng có như những gì quảng cáo thì Speed Test sẽ là một công cụ hữu ích với bạn. Phần mềm Speed Test sẽ giúp bạn đo tốc độ kết nối internet với 3G hoặc Wifi trên smartphone của mình.

Comments Off on Kiểm chứng tốc độ 3G của nhà mạng với SpeedTest