Hanoi-Aptech | Trường đào tạo lập trình viên quốc tế

Tin tức

Lịch thi tháng 9/2018 của trường Hanoi-Aptech

thumbnail

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 9/2018 như dưới đây. Mã Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn 213A A1608M 4-Sep 19:45 Lab Sem3 Web2 Theory 214A A1608M 5-Sep 19:45 Lab Sem3 Web2 Practical 224 A1608M 21-Sep 19:45 Lab Sem3 WCF Theory 225 A1608M […]

Chi tiết »

Lịch thi tháng 8/2018 của trường Hanoi-Aptech

thumbnail

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 8/2018 như dưới đây. Mã Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn 187B A1603M 4-Aug 13:30 Class Sem4 Project Sem4 194 A1608M 1-Aug 19:45 Lab Sem3 Web1 Practical 208 C1608L 27-Aug 17:45 Lab Sem4 WPSJ Theory 209 C1608L […]

Chi tiết »

Lịch thi tháng 7/2018 của trường Hanoi-Aptech

thumbnail

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 7/2018 như dưới đây. Mã Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn 149B A1410L 7-Jul 13:30 Class Sem4 Project Sem4 187 A1603M 21-Jul 13:30 Class Sem4 Project Sem4 193 A1608M 31-Jul 19:45 Lab Sem3 Web1 Theory 182 C1608L […]

Chi tiết »
danh sách các công ty tuyển dụng phần mềm
0965 235 918