Hanoi-Aptech | Trường đào tạo lập trình viên quốc tế

Tin tức

{học viên} Gương mặt xuất sắc tháng 10/2018

Trường Hanoi-Aptech đặc biệt chúc mừng Bạn: Nguyễn Đặng Tú Thành viên lớp C1608L Được bầu chọn là Gương mặt Học viên Tiêu biểu của tháng 10/2018. Đặc biệt: đây là lần thứ 2 liên tiếp bạn Tú được bầu chọn là học viên tiêu biểu hàng tháng của Trường Hanoi-Aptech. Chúc bạn có nhiều […]

Chi tiết »

Lịch thi tháng 11/2018 của trường Hanoi-Aptech

thumbnail

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 11/2018 như dưới đây. Mã Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn 265 A1603M 23-Nov 19:45 Lab Sem3 WF1 Practical 267 A1603M 24-Nov 19:45 Lab Sem3 WF1 Theory 270 A1608M 29-Nov 19:45 Lab Sem4 WebEnt Theory 271 A1608M […]

Chi tiết »

Lịch thi tháng 10/2018 của trường Hanoi-Aptech

thumbnail

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 10/2018 như dưới đây. Mã Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn 225B A1608M 1-Oct 19:45 Lab Sem3 WCF Practical 241 A1608M 22-Oct 19:45 Lab Sem4 InSE Theory 246 C1608L 29-Oct 17:45 Lab Sem4 EJB Theory 250 C1608L […]

Chi tiết »

Lịch thi tháng 9/2018 của trường Hanoi-Aptech

thumbnail

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 9/2018 như dưới đây. Mã Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn 213A A1608M 4-Sep 19:45 Lab Sem3 Web2 Theory 214A A1608M 5-Sep 19:45 Lab Sem3 Web2 Practical 224 A1608M 21-Sep 19:45 Lab Sem3 WCF Theory 225 A1608M […]

Chi tiết »
danh sách các công ty tuyển dụng phần mềm
0919 550 182