Hanoi-Aptech | Trường đào tạo lập trình viên quốc tế

Tin tức

Lịch thi tháng 4/2019 của trường Hanoi-Aptech

thumbnail

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 4/2019 như dưới đây. Mã Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn 55 A1603M 19-Apr 19:45 Lab Sem3 WCF Theory 59 A1603M 20-Apr 19:45 Lab Sem3 WCF Practical 52 A1608M 17-Apr 19:45 Lab Sem4 XMJ Theory 53 A1608M […]

Chi tiết »

Lịch thi tháng 3/2019 của trường Hanoi-Aptech

thumbnail

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 3/2019 như dưới đây. Mã Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn 23A A1603M 2-Mar 19:45 Lab Sem3 Web1 Practical 37 A1608M 18-Mar 19:45 Lab Sem4 EJB Theory 39 A1608M 21-Mar 19:45 Lab Sem4 EJB Practical 42 C1708M […]

Chi tiết »

Lịch thi tháng 2/2019 của trường Hanoi-Aptech

thumbnail

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 2/2019 như dưới đây. Mã Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn 22 A1603M 22-Feb 19:45 Lab Sem3 Web1 Theory 23 A1603M 23-Feb 19:45 Lab Sem3 Web1 Practical 11A A1608M 16-Feb 19:45 Lab Sem4 WAJS Theory 12A A1608M […]

Chi tiết »
danh sách các công ty tuyển dụng phần mềm
0965 235 918