HANOI-APTECH: LỊCH THI THÁNG 7/2020

Published by Trần Mai Hương on

HANOI-APTECH: LỊCH THI THÁNG 7/2020

Phòng Đào Tạo trường Hanoi-Aptech xin gửi tới các bạn học viên lịch thi của tháng 7/2020 như dưới đây:

Mã kỳ Lớp Ngày Bắt đầu Địa điểm Kỳ học Môn
54 Retake 4/7/2020 10:00:00 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
55 C1912M 6/7/2020 18:30:00 Lab Sem1 SQL12 Theory
56 C1912M 8/7/2020 19:30:00 Lab Sem1 SQL12 Practical
57 C1810GH 11/7/2020 8:30:00 Lab Sem4 Test E2: WE Theory
58 Retake 11/7/2020 15:30:00 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
46A C1908M 16/7/2020 19:00:00 Lab Sem1 C Practical
59 Retake 18/7/2020 15:30:00 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP
60 C1908IK 23/7/2020 13:30:00 Lab Sem2 Java2 Theory
61 C1908IK 23/7/2020 13:30:00 Lab Sem2 Java2 Practical
62 C1708M 23/7/2020 19:45:00 Lab Sem4 Test E3: JSP Theory    
63 Retake 23/7/2020 18:30:00 Lab ACCP Các môn lý thuyết ACNA, ACCP & English
64 C1708M 24/7/2020 19:45:00 Lab Sem4 Test R1: JSP Practical
65 Retake 25/7/2020 15:30:00 Lab ACCP Các môn thực hành ACCP