Lịch thi đầu vào tháng 12/2007

Published by admin on

Thời gian:

Thứ 4, Ngày 05/12/2007
Thứ 5, Ngày 20/12/2007

Địa điểm:

Tại Hanoi-Aptech, 56 Nguyễn Chí Thanh