Lịch Open house Tháng 9 / 2011

 

Hàng tháng, Hanoi-Aptech thường xuyên tổ chức các buổi open house cho các lớp. Đây là buổi gặp mặt giữa ban giám hiệu nhà trường và học viên của các lớp. Open house được tổ chức với sự trao đổi cởi mở, trực tiếp và thẳng thắn giữa nhà trường và các em học viên nhằm giải quyết mọi ý kiến của các em trong quá trình học tập. Đây là một hoạt động thiết thực tạo nên mối liên hệ mật thiết giữa nhà trường và các em học viên nhằm mang lại cho các em học viên những hỗ trợ tốt nhất trong học tập.

Lich Open House Tháng 09/2011

Lớp

Thời gian

Ngày

127 Nguyễn Chí Thanh

Lớp C0912H

Từ 09.00 –  09.30

14/09/2011

Lớp A0909M

Từ 19.15 –  19.45

16/09/2011

Lớp A1103M

Từ 19.15 –  19.45

21/09/2011

19 Nguyễn Trãi

Lớp T1102K

Từ 17.45 –  18.15

22/09/2011

Lớp C1101L

Từ 19.45 –  20.15

23/09/2011