Lịch open house Tháng 4 / 2011

Hàng tháng, Hanoi-Aptech thường xuyên tổ chức các buổi open house cho các lớp. Đây là buổi gặp mặt giữa ban giám hiệu nhà trường và học viên của các lớp. Open house được tổ chức với sự trao đổi cởi mở, trực tiếp và thẳng thắn giữa nhà trường và các em học viên nhằm giải quyết mọi ý kiến của các em trong quá trình học tập. Đây là một hoạt động thiết thực tạo nên mối liên hệ mật thiết giữa nhà trường và các em học viên nhằm mang lại cho các em học viên những hỗ trợ tốt nhất trong học tập.

Lich Open House thang 04/2011

Tại 56NCT:

Lớp C1003H

Lớp T1011K

Lớp C1005I

: Từ 09.30 –  10.00

: Từ 17.45 –  18.15

: Từ 15.30 –  16.00

Thứ5

Thứ 5

Thứ 6

ngày 07/04/2011

ngày 07/04/2011

ngày 15/04/2011

 

Tại 19 Nguyễn Trãi:

Lớp C0908L

Từ 19.45 – 20.15

Thứ 6

Ngày 8/4/2011

Lớp A0910K

Từ 17.45 – 18.15

Thứ 4

Ngày 13/4/2011