Lịch open house Tháng 12 / 2010

Hàng tháng, Hanoi-Aptech thường xuyên tổ chức các buổi open house cho các lớp. Đây là buổi gặp mặt giữa ban giám hiệu nhà trường và học viên của các lớp. Open house được tổ chức với sự trao đổi cởi mở, trực tiếp và thẳng thắn giữa nhà trường và các em học viên nhằm giải quyết mọi ý kiến của các em trong quá trình học tập. Đây là một hoạt động thiết thực tạo nên mối liên hệ mật thiết giữa nhà trường và các em học viên nhằm mang lại cho các em học viên những hỗ trợ tốt nhất trong học tập.

56 Nguyễn Chí Thanh

Lớp T1008G

Lớp C1008L

Lớp A0811H

: Từ 10.00 –  10.30

: Từ 19.45 –  20.15

: Từ 09.30 –  10.00

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 5

ngày 09/12/2010

ngày 17/12/2010

ngày 23/12/2010

                   

 

 

 

19 Nguyễn Trãi

Lớp N1007G

Lớp N1008M

Lớp A1005G

: Từ 10.00 –  10.30

: Từ 19.00 –  19.30

: Từ 10.00 –  10.30

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

ngày 14/12/2010

ngày 15/12/2010

ngày 16/12/2010