Lịch open house Tháng 1 / 2011

Published by admin on

Hàng tháng, Hanoi-Aptech thường xuyên tổ chức các buổi open house cho các lớp. Đây là buổi gặp mặt giữa ban giám hiệu nhà trường và học viên của các lớp. Open house được tổ chức với sự trao đổi cởi mở, trực tiếp và thẳng thắn giữa nhà trường và các em học viên nhằm giải quyết mọi ý kiến của các em trong quá trình học tập. Đây là một hoạt động thiết thực tạo nên mối liên hệ mật thiết giữa nhà trường và các em học viên nhằm mang lại cho các em học viên những hỗ trợ tốt nhất trong học tập.

56 Nguyễn Chí Thanh:

Lớp C0912H

Lớp A0909M

Lớp A0910G

: Từ 09.30 –  10.00

: Từ 19.15 –  19.45

: Từ 10.00 –  10.30

Thứ 3

Thứ 3

Thứ 5

ngày 11/01/2011

ngày 11/01/2011

ngày 20/01/2011

19 Nguyễn Trãi:

Lớp A1005G

Lớp T1009K

: Từ 10.00 –  10.30

: Từ 17.45 –  18.15

Thứ 5

Thứ 3

ngày 13/01/2011

ngày 25/01/2011