Lịch Open House Tháng 07/2012

Hàng tháng, Hanoi-Aptech thường xuyên tổ chức các buổi open house cho các lớp. Đây là buổi gặp mặt giữa ban giám hiệu nhà trường và học viên của các lớp. Open house được tổ chức với sự trao đổi cởi mở, trực tiếp và thẳng thắn giữa nhà trường và các em học viên nhằm giải quyết mọi ý kiến của các em trong quá trình học tập. Đây là một hoạt động thiết thực tạo nên mối liên hệ mật thiết giữa nhà trường và các em học viên nhằm mang lại cho các em học viên những hỗ trợ tốt nhất trong học tập.

Lớp Thời gianNgày
Trường Hanoi-Aptech 19 Nguyễn Trãi – Ngã Tư Sở – Thanh Xuân – Hà Nội. 
T1112H9h00 05/07/2012
A0909M19H00 11/07/2012
C1102K14h45 13/07/2012
C1010G9h30 16/07/2012
A1005L17h00 19/07/2012
C1101L17h00 20/07/2012
Trường Hanoi-Aptech – 127 Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội. 
C1008I15h30 10/07/2012
C0912H9h00 21/07/2012