Lịch Open house tháng 07/2010

Hàng tháng, Hanoi Aptech thường xuyên tổ chức các buổi open house cho các lớp. Đây là buổi gặp mặt giữa ban giám hiệu nhà trường và học viên của các lớp. Open house được tổ chức với sự trao đổi cởi mở, trực tiếp và thẳng thắn giữa nhà trường và các em học viên nhằm giải quyết mọi ý kiến của các em trong quá trình học tập. Đây là một hoạt động thiết thực tạo nên mối liên hệ mật thiết giữa nhà trường và các em học viên nhằm mang lại cho các em học viên những hỗ trợ tốt nhất trong học tập. 

Lịch Open house cho các lớp trong tháng 7/2010:

56 Nguyễn Chí Thanh

Lớp C1004M

Lớp T1005I

Lớp C0909K

: Từ 19.15 –  19.45

: Từ 15.30 –  16.00

: Từ 17.45 – 18.15

Thứ 6

Thứ 6

Thứ 4

ngày 16/07/2010

ngày 23/07/2010

ngày 28/07/2010

19 Nguyễn Trãi

Lớp C0709M

Lớp C0710L

 

: Từ 19.00 –  19.30

: Từ 19.45 –  20.30

 

Thứ 3

Thứ 2

 

ngày 20/07/2010

ngày 26/07/2010