Lịch Open house tháng 06/2010

Hàng tháng, Hanoi Aptech thường xuyên tổ chức các buổi open house cho các lớp. Đây là buổi gặp mặt giữa ban giám hiệu nhà trường và học viên của các lớp. Open house được tổ chức với sự trao đổi cởi mở, trực tiếp và thẳng thắn giữa nhà trường và các em học viên nhằm giải quyết mọi ý kiến của các em trong quá trình học tập. Đây là một hoạt động thiết thực tạo nên mối liên hệ mật thiết giữa nhà trường và các em học viên nhằm mang lại cho các em học viên những hỗ trợ tốt nhất trong học tập. 

Lịch Open house cho các lớp trong tháng 6/2010:

56Nguyễn Chí Thanh:

Lớp T1003H

Lớp C0906G

Lớp C0904I

19 Nguyễn Trãi:

: Từ 09.00 –  09.30

: Từ 09.30 –  10.15

: Từ 15.30 – 16.15

Thứ 6

Thứ 3

Thứ 6

Ngày 11/06/2010  

Ngày 15/06/2010

Ngày 18/06/2010

Lớp N0912G

Lớp C0805H

Lớp C0912L

: Từ 09.30 –  10.00

: Từ 09.00 –  9.30

: Từ 19.45 –  20.15

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 4

Ngày 16/06/2010

Ngày 18/06/2010

Ngày 23/06/2010 

Hanoi-Aptech