Lịch Open house tháng 05/2010

Published by admin on

Hàng tháng, Hanoi Aptech thường xuyên tổ chức các buổi open house cho các lớp. Đây là buổi gặp mặt giữa ban giám hiệu nhà trường và học viên của các lớp. Open house được tổ chức với sự trao đổi cởi mở, trực tiếp và thẳng thắn giữa nhà trường và các em học viên nhằm giải quyết mọi ý kiến của các em trong quá trình học tập. Đây là một hoạt động thiết thực tạo nên mối liên hệ mật thiết giữa nhà trường và các em học viên nhằm mang lại cho các em học viên những hỗ trợ tốt nhất trong học tập.

Lịch Open house tháng 5/2010: 

Lớp

Ngày

Giờ

Địa điểm

Lớp C0811G

Ngày 13/05/2010

Từ 10.00 –  10.30

56 Nguyễn Chí Thanh

Lớp T1003H

Ngày 18/05/2010

Từ 19.45 –  20.15

56 Nguyễn Chí Thanh

Lớp C0808L

Ngày 28/05/2010

Từ 09.30 – 10.00

56 Nguyễn Chí Thanh

Lớp A0910K

Ngày 26/05/2010

Từ 17.45 –  18.30

19 Nguyễn Trãi

Lớp N0910M

Ngày 26/05/2010

Từ 19.00 –  19.30

19 Nguyễn Trãi