Lịch Open house tháng 02/2010

Lịch open house tháng 2/2010

Lớp

Ngày Open house

Giờ Open house

Địa điểm

Lớp C0810 L

19/02/2010

19h45 – 20h15

56 Nguyễn Chí Thanh

Lớp C0712 H

20/02/2010

09h30 – 10h00

56 Nguyễn Chí Thanh

Lớp T0810 H

21/02/2010

09h30 – 10h00

56 Nguyễn Chí Thanh