Lịch open house T9/2010

Hàng tháng, Hanoi-Aptech thường xuyên tổ chức các buổi open house cho các lớp. Đây là buổi gặp mặt giữa ban giám hiệu nhà trường và học viên của các lớp. Open house được tổ chức với sự trao đổi cởi mở, trực tiếp và thẳng thắn giữa nhà trường và các em học viên nhằm giải quyết mọi ý kiến của các em trong quá trình học tập. Đây là một hoạt động thiết thực tạo nên mối liên hệ mật thiết giữa nhà trường và các em học viên nhằm mang lại cho các em học viên những hỗ trợ tốt nhất trong học tập.

Lịch Open house T9/2010

56 Nguyễn Chí Thanh

Lớp A0809H

 

: Từ 09.00 –  09.30

 

Thứ 6

 

Ngày 10/09/2010

 

Lớp T1008I

 

Từ 15.30 –  16.00

Thứ 5

 

Ngày 23/09/2010

 

Lớp C0810H

Từ 09.00 –  09.30

Thứ 7

Ngày 25/09/2010

19 Nguyễn Trãi

Lớp A0911M

Từ 19.00 –  19.30

Thứ 3

 

Ngày 21/09/2010

 

Lớp A0808M

Từ 19.00 –  19.30

Thứ 5

 

Ngày 23/09/2010