Lịch Open house T8/2010

Hàng tháng, Hanoi-Aptech thường xuyên tổ chức các buổi open house cho các lớp. Đây là buổi gặp mặt giữa ban giám hiệu nhà trường và học viên của các lớp. Open house được tổ chức với sự trao đổi cởi mở, trực tiếp và thẳng thắn giữa nhà trường và các em học viên nhằm giải quyết mọi ý kiến của các em trong quá trình học tập. Đây là một hoạt động thiết thực tạo nên mối liên hệ mật thiết giữa nhà trường và các em học viên nhằm mang lại cho các em học viên những hỗ trợ tốt nhất trong học tập. 

Lịch Open house cho các lớp trong tháng 8/2010

Lớp T1005I

Lớp C1004M

Lớp A0909G

Lớp C0910I

: Từ 15.30 –  16.00

: Từ 19.15 –  19.45

: Từ 09.30 –  10.00

: Từ 15.30 –  16.00

Thứ 6

Thứ 6

Thứ 6

Thứ 2

ngày 06/08/2010

ngày 06/08/2010

ngày 13/08/2010

ngày 30/08/2010

56 NCT

56 NCT

56 NCT

56 NCT

Lớp C0710PG

Lớp N1005M

Lớp N1005K

Lớp A0805H

: Từ 9.30 –  10.00

: Từ 19.00 –  19.30

: Từ 17.45 –  18.15

: Từ 9.00 –  9.30

Thứ 3

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

ngày 10/08/2010

ngày 17/08/2010

ngày 18/8/2010

ngày 20/08/2010

19 Nguyễn Trãi

19 Nguyễn Trãi

19 Nguyễn Trãi

19 Nguyễn Trãi