Lịch open house T11/2010

Hàng tháng, Hanoi-Aptech thường xuyên tổ chức các buổi open house cho các lớp. Đây là buổi gặp mặt giữa ban giám hiệu nhà trường và học viên của các lớp. Open house được tổ chức với sự trao đổi cởi mở, trực tiếp và thẳng thắn giữa nhà trường và các em học viên nhằm giải quyết mọi ý kiến của các em trong quá trình học tập. Đây là một hoạt động thiết thực tạo nên mối liên hệ mật thiết giữa nhà trường và các em học viên nhằm mang lại cho các em học viên những hỗ trợ tốt nhất trong học tập.

56 Nguyễn Chí Thanh:

Lớp T1010G

Lớp T1008G

Lớp C0912H

: Từ 10.00 –  10.30

: Từ 10.00 –  10.30

: Từ 09.30 –  10.00

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

ngày 16/11/2010

ngày 24/11/2010

ngày 25/11/2010

 

 

 

 

19 Nguyễn Trãi:

Lớp C0808L

Lớp C1007M

Lớp T1006G

Lớp C0911I

: Từ 19.45 –  20.15

: Từ 19.00 –  19.30

: Từ 10.00 –  10.30

: Từ 15.30 –  16.00

Thứ 3

Thứ 5

Thứ 3

Thứ 3

ngày 16/11/2010

ngày 18/11/2010

ngày 23/11/2010

ngày 30/11/2010