Lịch open house T10/2010

Hàng tháng, Hanoi-Aptech thường xuyên tổ chức các buổi open house cho các lớp. Đây là buổi gặp mặt giữa ban giám hiệu nhà trường và học viên của các lớp. Open house được tổ chức với sự trao đổi cởi mở, trực tiếp và thẳng thắn giữa nhà trường và các em học viên nhằm giải quyết mọi ý kiến của các em trong quá trình học tập. Đây là một hoạt động thiết thực tạo nên mối liên hệ mật thiết giữa nhà trường và các em học viên nhằm mang lại cho các em học viên những hỗ trợ tốt nhất trong học tập.

Lịch Open house T10/2010

 

56 Nguyễn Chí Thanh:

 

Lớp A0809H

Lớp T1008G

Lớp T1009H

Lớp A0810L

: Từ 09.00 –  09.30

: Từ 09.30 –  10.00

: Từ 09.00 –  09.30

: Từ 19.45 –  20.15

Thứ 3

Thứ 5

Thứ 4

Thứ 5

ngày 05/10/2010

ngày 12/10/2010

ngày 20/10/2010

ngày 21/10/2010

 

19 Nguyễn Trãi

Lớp N1007H

Lớp N1006L

Lớp A0905L

Lớp C0905M

Lớp C0909H

: Từ 09.00 –  09.30

: Từ 19.45 –  20.15

: Từ 19.45 –  20.15

: Từ 19.00 –  19.30

: Từ 9.00 –  9.30

 

Thứ 3

Thứ 6

Thứ 2

Thứ 5

Thứ 6

 

ngày 12/10/2010

ngày 15/10/2010

ngày 18/10/2010

ngày 21/10/2010

ngày 22/10/2010