Lịch open house tháng 9/2013

Hàng tháng, Hanoi – Aptech thường xuyên tổ chức các buổi Open house tại các lớp để lấy ý kiến trực tiếp từ các bạn học viên về các hoạt động chung của lớp như; hoạt động giảng day, hoạt động ngoại khóa và các ý kiến, yêu cầu khác.

Hoạt động Open house là hình thức trao đổi trực tiếp giữa ban lãnh đạo nhà trường với học viên, đây là hoạt động bắt buộc của hệ thống đào tạo Aptech.

Mô hình của buổi open house là hoạt động giao lưu trực tiếp, trao đổi thẳng thắn trên tinh thần xây dựng và hỗ trợ cho việc học tập của các học viên vì vậy việc duy trì hoạt động này giúp các bạn học viên và nhà trường có được sự liên kết chặt chẽ.

Trong tháng 9/2013 nhà trường sẽ tổ chức các buổi open house theo lịch sau:

Lớp T1304I

Lớp C1212L

Lớp C1207M

Từ 15.30 – 15.45

Từ 17.45 –  18.00

Từ 19.45 – 20.00

Thứ 3

Thứ 5

Thứ 5

Ngày 24/09/2013

Ngày 26/09/2013

Ngày 26/09/2013

 

 

 

 

Các buổi Open house là hoạt động hỗ trợ và là quyền lợi của các bạn vì vậy các bạn nên tham gia đầy đủ & đúng giờ