Lịch Open House tháng 10/2013

Để chất lượng các lớp học ngày càng nâng cao, Aptech thường xuyên tổ chức Open House để lắng nghe những ý kiến đóng góp và kiến nghị của các học viên về các điều kiện học tập, giảng dạy và phục vụ của Trường cũng như mọi ý kiến khác nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho học viên theo phương châm:

“Thành công của các bạn cũng là thành công của Hanoi – Aptech”

Trong tháng 10/2013, Hanoi – Aptech sẽ tổ chức open house các lớp sau:

Lớp C1101QK, C1102QI

Lớp C1201QG

Từ 08.00 – 09.00

Từ 14:00 – 15:00

Thứ 6

Thứ 6

 

Ngày 18/10/2013

Ngày 18/10/2013

 

 

 

 

 

 

Đây là quyền lợi của tất cả các bạn. Mong các thành viên của các lớp đến tham dự đầy đủ.