Làm thế nào để học lập trình nhanh hơn ?

Làm thế nào để học lập trình nhanh hơn ?