Máy tính tuyệt hơn giới mày râu

Thứ nhất, computer không bao giờ kể với các computer khác rằng nó là computer đầu tiên của bạn.

– Kiếm computer không quá khó.

– Computer không buộc bạn phải tuân thủ “công dung ngôn hạnh”.

– Computer không bao giờ gặng hỏi: “Anh là computer đầu tiên của em chứ?”.

– Computer không quan tâm tới lứa tuổi của bạn.

– Computer không hỏi: “Ai gọi cho em đấy?” mỗi khi bạn có điện thoại.

– Computer không buộc bạn phải sinh con trai.

– Computer không đọc trộm thư, nhật ký và không làm ầm ĩ lên vì những gì đã đọc được.

– Computer không nổi cơn ghen khi bạn gặp lại người yêu cũ.

– Computer không gọi nhầm bạn bằng tên một phụ nữ khác.

– Computer không bao giờ say xỉn.

– Và tất nhiên, bỏ computer dễ hơn bỏ chồng.