Chết năm nào

Một bộ xương người rời nghĩa địa lang thang ngoài đường thì gặp một bộ xương khác bèn hỏi:
– Cậu chết năm nào vậy?
– Tớ chết đói năm Ất Dậu. Đang nói chuyện thì có bộ xương nữa đi tới.
– Cậu chết năm nào vậy?
– Tớ chết vì thiên tai. Ba bộ xương cùng nhau đi tiếp, được một lúc thì gặp bộ xương thứ tư.
– Trời đất! Cậu chết năm nào mà bộ dạng tả tơi vậy?
– (Cáu) Điên à, Tao còn đang sống sờ sờ ra đây!
– Vậy cậu làm nghề gì?
– Lập trình Viên.