Khóa học lập trình viên Quốc tế (ACCP)

Chương trình Đào tạo Lập trình viên Quốc tế ACCP là chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Aptech

Comments Off on Khóa học lập trình viên Quốc tế (ACCP)

Lập trình viên chất lượng cao ACCP – 2018

Hanoi Aptech triển khai chương trình đào tạo Lập trình viên Quốc tế Chất lượng cao mang lại điều kiện thuận lợi dành cho các bạn muốn theo học nghề lập trình.

Comments Off on Lập trình viên chất lượng cao ACCP – 2018

Quản trị mạng (Quản trị hệ thống) ACNA

Chương trình Đào tạo Quản trị mạng ACNA (Aptech Certified Network Administrator) là chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Aptech, được biên dịch sang Tiếng Việt, nhằm trang bị cho học viên những kiến thức nền tảng cũng như chuyên sâu về kiến trúc máy tính, mạng LAN, họ hệ điều hành Windows, hội thảo Linux và bảo mật.

Comments Off on Quản trị mạng (Quản trị hệ thống) ACNA

Kỹ thuật viên Quốc Tế (ITT)

Chương trình Đào tạo Kỹ thuật viên Quốc tế ITT (Information Technology Technician) là chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Aptech, được biên dịch sang Tiếng Việt, nhằm trang bị cho học viên những kiến thức nền tảng về máy tính, lập trình, cơ sở dữ liệu và thiết kế web.

Comments Off on Kỹ thuật viên Quốc Tế (ITT)

Tiếng Anh Công nghệ Thông tin ePIT

Trang bị và nâng cao tiếng Anh cho những người đang học tập, làm việc trong môi trường CNTT, Nâng cao các kỹ năng đọc và dịch tài liệu...

Comments Off on Tiếng Anh Công nghệ Thông tin ePIT