Giới thiệu chương trình

Chương trình Đào tạo khóa học Lập trình viên Quốc tế ACCP (Aptech Certified Computer Professional) là chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Aptech nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng lập trình, phát triển phần mềm ứng dụng. “We don’t keep up with technology. We stay ahead of it” – Chúng tôi không chạy theo công nghệ. Aptech luôn đón đầu công nghệ. Chương trình đào tạo của Aptech được xây dựng dựa trên quá trình nghiên cứu thường xuyên nhu cầu của hơn 600 công ty phần mềm lớn trên thế giới để đón bắt các xu hướng công nghệ mới nhất như .NET (Microsoft) và J2EE (Sun Microsystems). Các môn học được xây dựng theo yêu cầu chuyên môn chuẩn của các tập đoàn lớn như Microsoft, IBM, Sun Microsystems, Oracle, giúp học viên hòa nhập nhanh chóng vào môi trường toàn cầu đầy triển vọng của ngành công nghiệp phần mềm. Phương thức giảng dạy hiện đại AMEDA (Aptech Multi-modal Education Delivery Architecture). Bên cạnh đó, học viên còn được bổ sung các kiến thức để phát triển khả năng cá nhân và kỹ năng làm việc nhóm, năng lực quản lý dự án. Thời gian khóa học lập trình là 12 tháng đối với cấp độ DISM, và là 24 tháng đối với cấp độ HDSE. Cuối khóa, học viên được cấp Certification của Tập đoàn Aptech (Ấn Độ). Thi tuyển đầu vào hai môn GMAT và Tiếng Anh.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH HỌC ACCP-2018

SEMESTER 1: WEBSITE PROGRAMMING (LẬP TRÌNH WEB)

 • Logic Building and Elementary Programming (Lập trình cơ bản với C)
 • Building Next Generation Websites (Xây dựng các Website thế hệ kế tiếp)
 • Designing and Publishing Websites (Thiết kế và xuất bản website)
 • BootStrap and Jquery
 • AngularJS
 • Social Engineering and User Awareness
 • Database Management (Quản trị cơ sở dữ liệu)
 • Project (Website Development) Bảo vệ đồ án cuối kỳ

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

 • – Thiết kế website
 • – Phân tích, thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu cho doanh nghiệp
 • – Xây dựng hệ thống website có tương tác với CDSL

SEMESTER 2: APPLICATION SOFTWARE PROGAMMING (LẬP TRÌNH PHẦN MỀM ỨNG DỤNG)

 • Markup Language & JSON (Ngôn ngữ đánh dấu)
 • Introduction to Cloud Computing (Giới thiệu về điện toán đám mây)
 • Application Development Fundamentals – I (Phát triển ứng dụng cơ bản I)
 • Application Development Fundamentals – II (Phát triển ứng dụng cơ bản II)
 • Application Progamming (Lập trình ứng dụng)
 • Introduction to Big Data
 • Project (Java) – Đồ án Phát triển ứng dụng với Java.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

 • Tham gia vào các dự án liên quan đến XML (hiểu về ngôn ngữ XML và các ngôn ngữ liên quan)
 • Xây dựng được các ứng dụng bằng ngôn ngữ Java, đảm bảo được tính bảo mật
 • Hiểu tổng quan về kiến trúc Cloud Computing

SEMESTER 3: SOFTWARE PROGRAMMING MOBILE APPS (LẬP TRÌNH PHẦN MỀM ỨNG DỤNG DI ĐỘNG)

 • Window Form Programming (Phát triển ứng dụng Window Form .NET)
 • Web Application Development (Phát triển ứng dụng web)
 • Enterprise Application Programming (Lập trình ứng dụng doanh nghiệp)
 • Introduction to Cloud Computing
 • Working with Cloud Computing (Làm việc với Điện toán đám mây)
 • Mobile & Cloud Computing
 • Introduction to Ethical hacking
 • eProject (.NET) Đồ án Phát triển ứng dụng với .NET

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

 • Viết các phần mềm ứng dụng, ứng dụng phân tán, viết games 2D trên nền tảng windows 8, 8.1, giao tiếp với các thiết bị phần cứng, truy cập các webservice, đưa ứng dụng lên kho ứng dụng của Microsoft
 • Lập trình web trên nền tảng .NET sử dụng mô hình MVC 5
 • Lập trình phân tán, lập trình webservice làm việc với Windows Azure
 • Lập trình trên nền tảng di động Windows phone 8.0, 8.1, đưa các ứng dụng lên kho ứng dụng của Window Store

SEMESTER 4: SOFTWARE PROGRAMMING MOBILE APPS (LẬP TRÌNH PHẦN MỀM ỨNG DỤNG DI ĐỘNG)

 • Securing Web Applications (Bảo mật ứng dụng web )
 • Introduction to Web and Enterprise Applications(Đào tạo Java Web và Ứng dụng doanh nghiệp lớn)
 • Web Component Development (Phát triển các thành phần web)
 • Architecting Applications for the Web (Kiến trúc của ứng dụng web)
 • Enterprise Application Development (Phát triển ứng dụng doanh nghiệp)
 • Creating Sevices for the Web (Tạo dịch vụ cho website)
 • Developing Applications for Wireless Devices (Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động – Android)
 • Fundamentals of IoT
 • Introduction to Cyber Forensics
 • eProject (J2EE) Đồ án Phát triển ứng dụng với J2EE

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

 • Bảo mật Internet, bảo mật cho các dự án doanh nghiệp
 • Viết các dự án Java doanh nghiệp với công nghệ phân tán EJB, jsp và servlet, Struts và JSF
 • Thao tác với XML trong Java, sử dụng DOM, SAX
 • Tham gia dự án Java doanh nghiệp với công nghệ phân tán EJB
 • Phát triển dự án Java với công nghệ web service
 • Tự viết phần mềm Android, tham gia phát triển dự án java cho điện thoại với Android

Đối tượng tuyển sinh

 • Học sinh, sinh viên đang theo học trong các trường phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học mong muốn xây dựng sự nghiệp của mình với lĩnh vực lập trình CNTT
 • Các kỹ thuật viên và nhân viên của các công ty, văn phòng muốn chuẩn hóa hoặc nâng cao kỹ năng chuyên nghiệp được đánh giá qua chứng chỉ Quốc tế của Aptech
 • Các nhà quản lý và chuyên gia muốn cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ mới.

 Sơ đồ đào tạo

ACCP