Graph Search trở thành “Google” của Facebook

Có thể coi công cụ tìm kiếm Graph Search là “Google” của Facebook với tính năng cho phép người dùng tìm kiếm những bài đăng hoặc cập nhật trạng thái của người khác.

Comments Off on Graph Search trở thành “Google” của Facebook

Làn sóng phản đối Bill Gates trong nội bộ Microsoft

Một nguồn tin cho biết có 3/20 cổ đông lớn nhất của hãng đã bày tỏ mong muốn Microsoft thoát khỏi cái “bóng” quá lớn của Bill Gates để có hướng phát triển mới và sáng tạo hơn.

Comments Off on Làn sóng phản đối Bill Gates trong nội bộ Microsoft

Lập trình viên thế hệ mới cùng ACCPi13 trong thời đại công nghệ số

Với những dự đoán được đưa ra từ rất nhiều các chuyên gia, cho thấy sự phát triển mạnh của CNTT trong những năm tới đây là sự tất yếu và song hành với nó sẽ là sự bùng nổ nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngành này.

Comments Off on Lập trình viên thế hệ mới cùng ACCPi13 trong thời đại công nghệ số