Tổ chức hội thảo

Hàng tháng Hanoi-Aptech thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề phổ biến cho học viên những công nghệ mới bổ sung kiến thức hỗ trợ cho quá trình học tập. Ngoài ra nhà trường còn thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo đào tạo kỹ năng cho học viên nhằm hoàn thiện mọi kỹ năng học tập và làm việc giúp học viên tự tin khi ra trường.

Comments Off on Tổ chức hội thảo