Hội thảo: Java – Xu thế phát triển ứng dụng

Cùng với môi trường phát triển .NET của Microsoft, Java của Sun hiện đang là sự lựa chọn hàng đầu trong việc phát triển ứng dụng, đặc biệt là các ứng dụng với nghiệp vụ phức tạp trong các hệ thống lớn.

Comments Off on Hội thảo: Java – Xu thế phát triển ứng dụng

iphone thế hệ 2

Khi chiếc điện thoại iPhone phiên bản mới hỗ trợ 3G chưa xuất hiện

Comments Off on iphone thế hệ 2

Lịch Open House tháng 05/2008

Hanoi - Aptech thông báo lịch Open House tháng 05/2008 của các lớp đang học tại trường

Comments Off on Lịch Open House tháng 05/2008