Tuyển dụng lập trình CSDL, Microsoft Access

 

CƠ HỘI THỰC TẬP

Vị trí:   Lập trình CSDL, Microsoft Access

Thời gian:   Một tháng (có thể tối đa hai tháng nếu công việc yêu cầu)

Thời điểm bắt đầu:   Càng sớm càng tốt

Mục tiêu dự án: Dự án đào tạo trực tuyến của University of Washington Department of Global Health in Vietnam đang hỗ trợ một phòng khám ở Hà Nội trong việc xây dựng phần mềm quản lý kho thuốc.

Phần mềm hiện có đã được xây dựng bằng Microsoft Access, bằng tiếng Anh. Để đáp ứng yêu cầu của phòng khám trên, phần mềm này cần được nâng cấp trên cùng ngôn ngữ lập trình (Access) và chuyển sang tiếng Việt.

Mô tả công việc:

·         Nghiên cứu phần mềm đã có;

·         Thảo luận với dược sỹ của phòng khám để hiểu nhu cầu quản lý của kho thuốc;

·         Nâng cấp phần mềm nhằm đáp ứng yêu cầu của việc quản lý kho thuốc;

Yêu cầu (trình độ, kinh nghiệm, ngôn ngữ và kỹ năng):

·         Giỏi về Microsoft Access;

·         Đọc hiểu tốt tiếng Anh (đảm bảo đầu ra công việc);

·         Phần mềm sau khi nâng cấp đáp ứng được yêu cầu của người dung (quản lý kho thuốc);

Thời gian thực hiện:  tháng 2, 2012;

Địa điểm làm việc: Hanoi.

Lương và các lợi ích khác:  Vị trí thực tập về cơ bản không có lương. Ứng cử viên chứng tỏ được năng lực trong dự án này có thể được mời làm việc trong dự án e-Learning của University of Washington tại Việt Nam. Các quyền lợi chi tiết sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Hướng dẫn nộp hồ sơ:

Ứng cử viên quan tâm đến vị trí này xin mời gửi các tài liệu sau bằng tiếng Anh:

a)      Thư ngỏ, có tên ba người giới thiệu mà ứng cử viên đồng ý để Dự án liên lạc nhằm có thêm thông tin về năng lực ứng viên;

b)      Sơ yếu lý lịch có ảnh.

Địa chỉ nhận hồ sơ: annaanna@u.washington.edu

Tất cả hồ sơ phải ghi rõ tên vị trí ứng tuyển (Lập trình CSDL, Microsoft Access) trong Tiêu Đề của email.

Chỉ những hồ sơ gửi qua email mới được chấp nhận.

Ghi chú: Không trả lại hồ sơ.

Thời hạn nộp hồ sơ: 5h chiều ngày 16/1/2012 theo giờ Việt Nam

EMPLOYMENT OPPORTUNITY

Subject:               Intern Opportunity in IT – Access Database development

Duration:             One month (or maximum two months if required)

Started date:      As soon as possible

Objective of project:The E-learning project of University of Washington Department of Global Health in Vietnam has been engaged to support a clinic in Hanoi with software to manage their drug store operation.

The available software has been developed in Access Database programming language and in English. To adapt the local requirements, the software needs to be upgraded in the same program language and its field names need to be converted into Vietnamese language.

Job description:

·         Study the available software;

·         Discuss with pharmacist to understand the needs of the drug store management;

·         Upgrade the software to meet the management requirements of the drug store;

Qualifications i.e. education, working experience, languages and skills:

·         Understand thoroughly about Access Database programming language;

·         Good at English language;

·         Upgrade the software to properly meet the requirements of the drug store;

Project duration:  February 2012;

Project site locations: Hanoi.

Salary and other benefits:  The intern position basicly has no payment. Other benefits will be discussed in interview.

Guidance for Application:

Interested candidates for this position must submit the following in English:

c)       Cover letter with 3 references that you agree for us to contact for more information about your application/ qualification;

d)      Curriculum vitae with photo.

Submit Email application to annaanna@u.washington.edu

All applications must state the position to which you are applying to in the subject line of the email.

Only applications received in soft copy will be reviewed.

Note: Applications will not be returned for non-selected candidates

Closing date for this position:  Close of Business (17h00), January 16, 2012 – Vietnamese time zone

 

University of Washington Department of Global Health in Vietnam

Add: Room 10, 18th floor (Royal Center), OfficeBuilding HCMCC Tower 249A Thuy Khue, Tay Ho, Hanoi, Vietnam

Tell: +84 – 4 – 62584212. Ext.: 335

E: annaanna@u.washington.edu

(SRO)