Propessional and Global Software Corporation tuyển dụng

Propessional and Global Software Corporation

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Mã số: LTV 01

1. VỊ TRÍ:

– Vị trí: Thực tập sinh lập trình

– Cấp trên trực tiếp quản lý: Báo cáo công việc và chịu sự quản lý trực tiếp của Trưởng phòng kỹ thuật.
– Tóm tắt nhiệm vụ: Lập trình và thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

2. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

 1. Viết code cho các dự án.
 2. Sửa chữa, khắc phục các lỗi lập trình.
 3. Tái cấu trúc lại các website, chương trình ứng dụng  theo yêu cầu.
 4. Thực hiện các công đoạn để dưa website, chương trình vào hoạt động như upload dữ liệu lên host, xử lý lỗi, sự cố liên quan.
 5. Thực hiện những thiết kế đơn giản, các thành phần không đòi hỏi tính mỹ thuật cao của website như banner, Icon, images …
 6. Phân tích thiết kế hệ thống
 7. Tham gia lập tài liệu xây dựng hệ thống, viết tài liệu hướng dẫn người sử dụng theo sự phân công của Trưởng nhóm
 8. Thực hiện các công việc khác do Trưởng nhóm phân công.

3. YÊU CẦU KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN

Trình độ chuyên môn: Là sinh viên theo học chuyên ngành công nghệ thông tin
Kỹ năng chính:

 1. Thành thạo ngôn ngữ lập trình .NET; có hiểu biết tương đối về các ngôn ngữ khác.
 2. Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu (MySQL, MS Access, MS SQL Server, …).
 3. Khả năng làm việc với mã nguồn mở (CMS, Joomla, Mambo, OScommerce ….)
 4. Biết Sử dụng cơ bản các phần mềm đồ họa như PhotoShop, Ilustration …
 5. Có khả năng làm việc với cường độ cao, độc lập và chủ động hoàn thành công việc được giao theo đúng thời hạn.

Giao tiếp với các bộ phận:

 1. Phối hợp trực tiếp với thiết kế
 2. Báo cáo công việc với trưởng bộ phận và giám đốc

4. HIỂU BIẾT – KINH NGHIỆM:

 1. Thành thạo trong lĩnh vực phát triển các ứng dụng Web, lập trình .NET…
 2. Đã từng sử dụng hoặc có khả năng sử dụng mã nguồn mở.
 3. Hiểu biết về quy trình làm việc với phần mềm

5. THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC:

 1. Có thái độ ứng xử tốt với môi trường làm việc trong và ngoài công ty.
 2. Thái độ sẵn sàng làm việc và học hỏi, cầu tiến.
 3. Tuân thủ các nội quy công ty.
 4. Tôn trọng và thực hiện theo sự quản lý của người quản lý trực tiếp.

6. ĐÁNH GIÁ:  
       Việc đánh giá nhân viên sẽ dựa trên các yếu tố sau:

 1. Mức độ hoàn thành công việc.
 2. Hiệu quả công việc.
 3. Thái độ với công việc và các mối quan hệ trong công ty.
 4. Đánh giá trực tiếp của người quản lý.

 7. QUYỀN LỢI:

 • Được công ty đào tạo về chuyên môn, kỹ năng phù hợp với chuyên ngành và công việc.
 • Được đề xuất mức thưởng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có đóng góp với công ty.
 • Tham gia xây dựng môi trường văn hóa của công ty.
 • Được nhận làm luôn sau khi tốt nghiệp