Xuất âm thanh với C#

– Bước 1: tạo project dạng Windows Forms
– Bước 2: Double click chuột vào thanh tiêu đề (tittle bar) của Form để bắt đầu
Code:

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
// khởi tạo đối tượng sp, tham chiếu đến đường dẫn C:WINDOWSMEDIA nơi có chứa file wav
// bộ khởi tạo này chỉ thao tác với file wav
// nếu không tồn tại tập tin wav, sẽ báo lỗi!
System.Media.SoundPlayer sp = new System.Media.SoundPlayer(@”C:WINDOWSMEDIAWindows XP Startup.wav”);
// cho phát âm thanh từ file wav đã được tham chiếu tới
sp.Play(); //lưu ý: sp.PlayLooping() –> chơi liên tục, lặp lại á
}

Xong, bây giờ bạn nhớ vặn loa lên nhé, sau đó nhấn F5 để nghe được âm thanh chào mừng khi mình đăng nhập Windows XP
Thế là chỉ với 1 thủ thuật nhỏ, chúng ta đã có 1 lời chào mừng không gì tuyệt hơn cho ứng dụng của mình.
Chúc các bạn thành công!