Lập trình với: Google Android Mobile

1

Đã từ lâu bạn mê mẩn với các ứng dụng tiện ích thông minh của Google. Từ hệ thống email siêu tưởng 7GB (Google Mail), hệ thống chia sẻ văn bản dành cho văn phòng (Google Docs) cho đến các hệ thống định toàn cầu của Google Map, Google Earth. Tất cả chúng đều mang một phong cách riêng của Google, phong cách của sự sáng tạo.
Đầu năm 2009, Google tung ra thị trường hệ điều hành đầu tiên của mình dưới cái tên Google Android. Phiên bản đầu tiên của Android chạy trên các thiết bị Mobile. Cũng giống như các phần mềm khác của Google, Android hỗ trợ rất tốt cho các ứng dụng viết bằng ngôn ngữ Java.
Và tuyệt với hơn nữa, Google cung cấp riêng một SDK giúp các lập trình viên dễ dàng hơn trong việc viết nên các ứng dụng chạy trên Android. Google hứa hẹn sẽ tung ra phiên bản Android cho máy PC vào đầu năm 2010 và đánh chiếm một phần thị trường hệ điều hành rất tiềm năng này. Lúc ấy, các lập trình viên Java chắc chắn sẽ có nhiều đất để dụng võ.
Vậy bạn có sẵn sàng để trở thành một lập trình viên? Hãy thử một lần xem sao nhé:
Bước 1: Chuẩn bị các công cụ cần thiết

1. Download Google Android SDK tại địa chỉ
http://code.google.com/android/download.html
Giải nén và đặt vào thư mục C:toolsandroid

2. Download công cụ build Ant tại địa chỉ
http://ant.apache.org/bindownload.cgi
Giải nén và đặt vào thư mục C:toolsant

3. Nếu bạn chưa có JDK hãy download tại địa chỉ
http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
Cài đặt JDK vào thư mục C:toolsjava

4. Nếu muốn phát triển các ứng dụng có giao diện đồ hoạ trên Android, bạn hãy download thêm framework DroidDraw tại địa chỉ
http://code.google.com/p/droiddraw/
Sau đó cũng giải nén vào thư mục C:toolsdroiddraw

5. Đừng quên đặt các biến môi trường ANT_HOME và JAVA_HOME với giá trị tương ứng là C:toolsantC:toolsjava. Sau đó thêm vào biến CLASSPATH đường dẫn tới thư mục bin của Ant và Java (C:toolsantbin C:toolsjavabin). (để thiết lập biến môi trường: click chuột phải vào My Computer -> Properties -> Advanced -> Environment Variables)

Bước 2: Triển khai ứng dụng HelloWorld trên Android
Khi chạy ứng dụng này, rất đơn giản, sẽ có dòng chữ “Hello, World” xuất hiện trên màn hình điện thoại.

1. Khởi động trình mô phỏng (Emulator) bằng cách chạy C:toolsandroidtools emulator.exe. Nếu mọi việc tốt đẹp, trình mô phỏng máy điện thoại Google Phone thế hệ 1 chạy Google Android sẽ xuất hiện trên màn hình

2

2. Sau khi emulator khởi động xong, ta vào chế độ dòng lệnh, chuyển sang thư mục C:toolsandroidtools

3. Thực thi lệnh sau đây để tạo ứng dụng đầu tiên lên điện thoại

C:toolsandroidtools>activitycreator.bat –out tipcalc com.android.tipcalc

4. Sau khi chạy xong, ta thấy xuất hiện thư mục tipcalc. Thực thi tiếp lệnh:

C:toolsandroidtools>cd tipcalc

3

C:toolsandroidtoolstipcalc>ant

5. Cuối cùng thực hiện lệnh sau để cài đặt ứng dụng lên điện thoại

C:toolsandroidtoolstipcalc>..adb install bintipcalc-debug.apk

4

6. Bây giờ ta vào menu chính của điện thoại, icon của ứng dụng tipCalc sẽ xuất hiện:

5

7. Nhấn đúp chuột vào icon trên màn hình để chạy ứng dụng tipCalc

6

Tip *** Nếu bạn muốn phát triển một ứng dụng có giao diện đồ hoạ, thật đơn giản, khởi động framework DroidDraw bằng cách chạy C:toolsdroiddrawdroiddraw.exe.

7