AJAX Discussion (1)

I, Sơ lược về các Ajax Framework.

Bài viết chi mang tính tham khảo, có thể có nhiều thiếu sót rất mong nhận được reply của các bạn

Định nghĩa Framework:

Frame bao gồm những đặc tả cho những chuơng trình chạy trên nó như hỗ trợ chương trình, thư viện mã, mà bạn có thể sử dụng hoặc dựa trên nó để phát triển lên.

Ví dụ: Nếu viết một trang ajax tương tác với người dùng. bạn phải chú ý đến người dùng sử dụng trình duyệt gì? Họ có hỗ trợ Javascript hay không? và bạn phải tự code những hiệu ứng nhưng khi sử dụng Framework, nó sẽ lo cho bạn những vấn đề đó.

Có bao nhiêu loại Ajax Framework?

Đa số Ajax Framework được viết bằng Javascript nên do đó chúng ta có thể gọi là Javascript Framework và sẽ chia ra thành 2 nhóm mỗi nhóm gồm 2 loại là:

Phía Client

. Framework thuộc mức cơ sở hạ tầng tức là ở mức thấp nhất: cung cấp những cách tương tác với các trình duyệt ở mức độ cơ bản, phần nội dung tùy thuộc vào người phát triển. Nhìn chung gồm các tính năng sau:
– Bao gồm đối tượng XMLHttpRequest được bao đóng để tương tác giữa trình duyệt và server.
– Thao tác với XML.
– Thực thi theo DOM được trả về từ XMLHttpRequest.

. Framework thuộc mức ứng dụng: được cung cấp nhiều tính năng hơn, người sử dụng dễ dàng vận dụng và thao tác mà không cần phải quan tâm tới những xử lý nền, triển khai giao diện người sử dụng (GUI) gần giống với ứng dụng Desktop.

Phía Server (thường thì theo một trong 2 loại dưới đây)
– Tự khởi tạo HTML/JS: phía server cung cấp đầy đủ tính năng sinh mã Javascript và kết hợp giữa browser-server. Chỉ phần mã để tương tác phía người dùng có thể tùy biến được.
– Triệu gọi từ xa (Remote Invocation): Javascript triệu gọi trực tiếp tới các hàm (function) từ server và Javascript sẽ nhận kết quả trả về. Ta có thể dùng Javascript để yêu cầu thông tin từ server như chi tiêt về phiên truy cập (session) và truy vấn cơ sỡ dữ liệu (query).

Ajax Framework hiện giờ trên mạng khá nhiều và phong phú cho các lập trình viên về web. Nếu bạn có ý định lập trình web với Ajax, bạn cũng nên xem qua các bộ framework dưới đây.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm các Framework tại http://www.ajaxpatterns.org/AJAXFrameworks.

AJAX Coldfusion Frameworks: Bộ Framework cho ngôn ngữ lập trình web ConFusion

ajaxCFC http://www.robgonda.com/blog/projects/ajaxcfc/
CFAjax http://www.indiankey.com/cfajax/
JSMX http://www.lalabird.com/

AJAX Flash Framework: Ajax trên flash (swf) triển khai bằng bộ công cụ Adobe Macromedia Flex
The Flex Ajax Bridge (FABridge) http://labs.macromedia.com/wiki/inde…ework:FABridge

AJAX Java Frameworks: Ajax cho ngôn ngữ lập trình Java

Echo2 :http://www.nextapp.com/platform/echo2/echo/
Tacos: http://tacos.sourceforge.net/
Swato: https://swato.dev.java.net/
ThinkCAP JX: http://www.clearnova.com/
WebORB: http://www.themidnightcoders.com/weborb/aboutWeborb.htm
ZK: http://zk1.sourceforge.net/

AJAX .NET Frameworks: Ajax cho ngôn ngữ lập trình trên .NET (J#.NET, C#.NET, VB.NET và ASP.NET)
AJAX Engine :http://www.mathertel.de/AJAXEngine/
Atlas: http://atlas.asp.net/default.aspx?tabid=47 : được đánh giá là framework tích hợp tốt với ASP.NET và Visual Studio, khả năng triển khai nhanh chóng và dễ dàng
Bitkraft: http://www.tiggrbitz.com/
Magic Ajax: http://www.magicajax.net/
MonoRail: http://www.castleproject.org/index.php/MonoRail
zumiPage: http://www.zumipage.com/

AJAX PHP Frameworks

AjaxAC – Open-souce PHP framework for AJAX http://ajax.zervaas.com.au/
AJAX AGENT – helping WEB become the platform http://www.hemmady.com/ajaxagent
Cajax http://sourceforge.net/projects/cajax
CakePHP Rapid Development Framework http://cakephp.org/
Flexible Ajax http://tripdown.de/flxajax/
My-BIC = Easy Ajax http://litfuel.net/mybic/
PAJAJ – Object Oriented AJAX Framework http://pajaj.sourceforge.net/
Pipeline http://livepipe.net/
TinyAjax – php5 Ajax library http://www.metz.se/tinyajax/index.php
symfony http://www.symfony-project.com/
xajax http://www.xajaxproject.org/
XOAD – PHP / AJAX framework http://wiki.xoad.org/index.php?title=Wiki_Home
Zoop – PHP and AJAX Development Framework http://zoopframework.com/