Công ty Truyền thông Hoàng Trần

Cần 02 cán bộ lập trình có kinh nghiệm làm việc về JAVA, ORACLE, jsp.. Lập trình các dịch vụ nội dung trên SMS.
Thời gian làm việc theo giờ hành chính.
Thu nhập dựa theo khả năng hoàn thành công việc, khởi điểm là 3 000 000đ/Tháng.
Liên hệ: Anh Giang
Địa chỉ: Trung kính, trung hòa cầu giấy.
Số điện thoại: 0913540202 – 7820167 (Các buổi chiều và tối)
Email: hoangtranco@fpt.vn
Yahoo chat: neuxaquathithoi@yahoo.com