Công ty TNHH truyền thông và sự kiện Sumy ( Sumy Co, Ltd)

Địa chỉ: 52 Nguyễn Văn Trỗi st , Quận Thanh Xuân , Hà Nội
Điện thoại di động : 0916-555-883 Email: Vinasumy@gmail.com
Chức vụ công việc : J2EE phát triển
Mô tả công việc :
• Đánh giá và xây dựng các yêu cầu chức năng
• Nghiên cứu và hiểu các hiện vật phát triển hiện tại
• Sản xuất dựa trên các tài liệu trong nhà và ngành công nghiệp tiêu chuẩn
• Sự tham gia chuyên sâu trong phát triển phần mềm chu kỳ cuộc sống bao gồm phân tích , thiết kế và phát triển
• Thực hiện đơn vị và hội nhập thử nghiệm
Yêu cầu tối thiểu :
• Ứng viên phải có ít nhất một bằng cử nhân Khoa học / Công nghệ phần mềm máy tính hoặc tương đương
• thành đạt trên sinh viên mới được khuyến khích áp dụng
• Ứng cử viên với hơn 3 năm kinh nghiệm liên quan sẽ được xem xét cho vị trí cao cấp
• Có kiến ​​thức và kinh nghiệm trong công nghệ J2EE ( servlets , JSP , EJB , JMS và vv)
• Có kinh nghiệm làm việc trong ít nhất một SDLC đầy đủ là cần thiết cho các ứng viên có kinh nghiệm.
• Có kinh nghiệm ít nhất là ONE RDMS sản phẩm và ONE J2EE sản phẩm máy chủ ứng dụng
Kỹ năng giải quyết • Giao tiếp tốt , phân tích và vấn đề
Ưu điểm đăng:
• Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp
• am hiểu đối với sản phẩm của IBM như DB2 , WS , MQ
• Kinh nghiệm làm việc với Struts2 , Hibernate và khuôn khổ mã nguồn mở khác
• Hiểu rõ trong mô hình kinh doanh ngân hàng , quy trình và tiêu chuẩn tuân thủ
Lợi nhuận : Mức lương 500-700 usd / tháng.

Vai trò Mục đích: Các nhà phân tích Kiểm tra báo cáo để thử nghiệm chì . Vai trò này sẽ hỗ trợ các thử nghiệm kiểm tra chì trên các hoạt động kiểm tra hàng ngày và sẽ chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo rằng các khuyết tật được giảm thiểu đối với mỗi phiên .
Mô tả công việc
Vai trò này bao gồm :
 Hỗ trợ chì Kiểm tra trong quy định kiểm tra chức năng khu vực (có khả năng sử dụng , chức năng , hiệu suất và / hoặc an ninh )
 đóng vai trò như điểm tham chiếu kỹ thuật cho Junior Các nhà phân tích thử nghiệm.
 Đảm bảo nội dung và cấu trúc của tất cả các tài liệu kiểm tra / đồ tạo tác được ghi chép và duy trì.
 tài liệu , thực hiện , giám sát và thực thi tất cả các quy trình thử nghiệm theo tiêu chuẩn quy định của MBB .
 tiếp tục leo thang bất kỳ vấn đề liên quan đến thử nghiệm để quản lý kiểm tra và thử nghiệm chì
 Đảm bảo tất cả các khuyết tật đã đăng nhập thông qua các công cụ quản lý khiếm khuyết và theo dõi cho đến khi đóng cửa khiếm khuyết .
 Tạo trường hợp thử nghiệm và đảm bảo việc sử dụng truy nguyên ma trận thiết lập yêu cầu chức năng liên kết với các tài liệu yêu cầu .
 Thực hiện kiểm tra thực hiện và tài liệu kết quả thực tế một cách thích hợp .

yêu cầu :

Chuyên viên phân tích thử nghiệm dự kiến ​​sẽ triển lãm các kỹ năng / khả năng sau đây :
• Sở hữu Thẻ tín dụng tốt kiến thức tên miền.
• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong thẻ tín dụng có liên quan kiểm tra trong một môi trường Ngân hàng .
• Có các công cụ kiểm tra kinh nghiệm của IBM / HP ( HPQC / HPPC )
• Tiếp cận trong CMMi / TMMI là một lợi thế nhất
• sự hiểu biết đầy đủ của khung thử nghiệm và phương pháp SDLC khác nhau
• Kinh nghiệm trong kiểm tra tự động và kịch bản là một lợi thế nhất
• Có kinh nghiệm về hệ thống và ứng dụng Hồ sơ , tải và căng thẳng thử nghiệm , kiểm tra hồi quy , giao dịch kiểm tra hiệu suất và ứng dụng thử nghiệm hiệu suất , lỗ hổng ứng dụng thử nghiệm, kiểm tra an ninh mạng Penetaration , và / hoặc cơ sở dữ liệu an ninh kiểm tra thâm nhập là và thêm lợi thế
• Kinh nghiệm trong Test Case Thực hiện , kiểm tra trường hợp thiết kế , lỗi Nâng cao
• Có khả năng hướng dẫn và cố vấn xét ​​nghiệm cơ sở
• Kiểm tra kỹ năng báo cáo tốt
• Có khả năng theo dõi quản lý Hạn chế và thử nghiệm chu kỳ kéo dài ,
• Có kinh nghiệm về phương pháp kiểm tra dựa trên rủi ro

Lợi nhuận : Mức lương 200-400 usd / tháng.
Xin vui lòng gửi CV bằng tiếng Anh để Vinasumy@gmail.com hoặc đi đến văn phòng tại 52 Nguyễn Văn Trỗi , Phường Phương Liệt, Thanh Xuân , Hà Nội .