Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ VIEGRID tuyển dụng

Published by admin on

 YÊU CẦU KỸ NĂNG CỦA CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG


1. Trưởng nhóm phần mềm:

– Số lượng: 4
– Số năm kinh nghiệm tối thiểu ở vị trí tương đương: 1
– Trình độ tối thiểu: Đại học chuyên ngành CNTT
– Yêu cầu chuyên môn:
+ Tư duy hệ thống tốt.
+ Nắm vững quy trình phát triển phần mềm.
+ Kỹ năng viết tài liệu và trình bày tốt.
+ Kỹ năng quản lý nhóm, lập kế hoạch, phân công, theo dõi tiến độ công việc.
+ Am hiểu ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng và thiết kế hướng đối tượng.
+ Am hiểu C#, Asp.Net (hoặc Java,  JSP…), SQL Server (ưu tiên có kinh nghiệm với Oracle, lập trình với Sharepoint và xây dựng ứng dụng Web lớn đòi hỏi hiệu năng cao).
+ Đã có kinh nghiệm phân tích thiết kế hệ thống với UML, sử dụng tốt các phần mềm thiết kế như Rational Rose, EA, Visio.

2. Nhân viên lập trình:
– Số lượng: 20
– Số năm kinh nghiệm tối thiểu: 2
– Trình độ tối thiểu: Đại học chuyên ngành CNTT
– Yêu cầu:
+ Tư duy lập trình tốt.
+ Am hiểu ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng và thiết kế hướng đối tượng.
+ Thành thạo C#, Asp.Net (hoặc Java,  JSP…) , SQL Server (ưu tiên có kinh nghiệm với Oracle, lập trình với Sharepoint và Web Application).
+ Có kỹ năng phân tích thiết kế hệ thống với UML.


3. Nhân viên kiểm thử phần mềm:
– Số lượng: 10
– Số năm kinh nghiệm tối thiểu: 1
– Trình độ tối thiểu: Đại học chuyên ngành CNTT
– Yêu cầu:
+ Tư duy hệ thống tốt.
+ Nắm vững quy trình phát triển phần mềm, am hiểu quy trình kiểm thử phần mềm.
+ Kỹ năng viết tài liệu và trình bày tốt.
+ Biết và sử dụng thông thạo một trong các ngôn ngữ lập trình sau: C#, VB.Net, Java.
+ Đọc hiểu tài liệu phân tích, thiết kế hệ thống (am hiểu UML là lợi thế).

Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ VIEGRID

ĐC: P1805 – Số 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 043 5626544

Website: www.viegrid.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Phụ trách hành chính nhân sự Lê Thuỷ

Số Điện thoại : 0983.14.99.18

Mail: thuylt@viegrid.com