Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ VIEGRID tuyển dụng

 YÊU CẦU KỸ NĂNG CỦA CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG


1. Trưởng nhóm phần mềm:

– Số lượng: 4
– Số năm kinh nghiệm tối thiểu ở vị trí tương đương: 1
– Trình độ tối thiểu: Đại học chuyên ngành CNTT
– Yêu cầu chuyên môn:
+ Tư duy hệ thống tốt.
+ Nắm vững quy trình phát triển phần mềm.
+ Kỹ năng viết tài liệu và trình bày tốt.
+ Kỹ năng quản lý nhóm, lập kế hoạch, phân công, theo dõi tiến độ công việc.
+ Am hiểu ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng và thiết kế hướng đối tượng.
+ Am hiểu C#, Asp.Net (hoặc Java,  JSP…), SQL Server (ưu tiên có kinh nghiệm với Oracle, lập trình với Sharepoint và xây dựng ứng dụng Web lớn đòi hỏi hiệu năng cao).
+ Đã có kinh nghiệm phân tích thiết kế hệ thống với UML, sử dụng tốt các phần mềm thiết kế như Rational Rose, EA, Visio.

2. Nhân viên lập trình:
– Số lượng: 20
– Số năm kinh nghiệm tối thiểu: 2
– Trình độ tối thiểu: Đại học chuyên ngành CNTT
– Yêu cầu:
+ Tư duy lập trình tốt.
+ Am hiểu ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng và thiết kế hướng đối tượng.
+ Thành thạo C#, Asp.Net (hoặc Java,  JSP…) , SQL Server (ưu tiên có kinh nghiệm với Oracle, lập trình với Sharepoint và Web Application).
+ Có kỹ năng phân tích thiết kế hệ thống với UML.


3. Nhân viên kiểm thử phần mềm:
– Số lượng: 10
– Số năm kinh nghiệm tối thiểu: 1
– Trình độ tối thiểu: Đại học chuyên ngành CNTT
– Yêu cầu:
+ Tư duy hệ thống tốt.
+ Nắm vững quy trình phát triển phần mềm, am hiểu quy trình kiểm thử phần mềm.
+ Kỹ năng viết tài liệu và trình bày tốt.
+ Biết và sử dụng thông thạo một trong các ngôn ngữ lập trình sau: C#, VB.Net, Java.
+ Đọc hiểu tài liệu phân tích, thiết kế hệ thống (am hiểu UML là lợi thế).

Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ VIEGRID

ĐC: P1805 – Số 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 043 5626544

Website: www.viegrid.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Phụ trách hành chính nhân sự Lê Thuỷ

Số Điện thoại : 0983.14.99.18

Mail: thuylt@viegrid.com