Công ty cổ phần đầu tư phát triển và công nghệ Nhật Minh

 • Website: nhatminhglobal.com
 • Địa điểm làm việc: tòa nhà Viwaseen – 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
 • CV về email: thinh.nv@nhatminhglobal.com (tiêu đề mail ghi rõ vị trí ứng tuyển)

I. Vị trí: Business Analyst BA: số lượng 2

1.1 Cấp độ Junior

Mức lương: 10.000.000 – 15.000.000VNĐ/ 1 tháng + KPIs

Mô tả công việc:

 • Tham gia xây dựng phát triển sản phẩm theo kết quả survey, nghiên cứu thị trường
 • Phối hợp với Product Marketing thu thập survey khách hàng về sản phẩm
 • Vẽ flow, mockup sản phẩm
 • Đánh giá, phân tích nhu cầu khách hàng với sản phẩm
 • Viết tài liệu mô tả dự án cho team dev
 • Teamwork phối hợp team dev để đưa giải pháp cải tiến, phát triển sản phẩm
 • Đứa ra đánh giá, ý tưởng mới phát triển sản phẩm và giải pháp cải tiến sản phẩm
 • Phân tích nhu cầu khách hàng từ kết quả làm survey
 • Phối hợp PO quản lý dự án theo đúng kế hoạch

Yêu cầu:

 • Có kỹ năng: hiểu database, SQL, CX, UX/UI, Critical Thinking, Customer Journey,
  Reseach, SaaS, DROP SHIPPING
 • Thành thạo vẽ prototype, mockup, flowchart, midmap
 • Có tư duy logic, quy trình, tư duy tổng hợp công việc, làm việc có tính kế thừa
 • Có kinh nghiệm Agile, SCRUM
 • Kinh nghiệm từ 6 tháng đến 1 năm
 • Tiếng Anh tốt
 • Có kỹ năng hình tượng mô hình hệ thống tốt
 • Có kỹ năng làm survey
 • Có khả năng phân tích nhu cầu khách hàng để phát triển sản phẩm
 • Có khả năng quản lý dự án
 • Biết công cụ chạy BI
 • Có kỹ năng thuyết trình.

1.2 Cấp độ Middle – số lượng 02

Lương từ 25.000.000 – 30.000.000VNĐ + KPIs

Mô tả công việc:

 • Xây dựng phát triển sản phẩm theo kết quả survey, nghiên cứu thị trường
 • Phối hợp với Product Marketing thu thập survey khách hàng về sản phẩm
 • Phân tích sản phẩm đối thủ công tâm
 • Theo dõi, đánh giá vẽ prototype, flow, mockup sản phẩm
 • Đánh giá, phân tích nhu cầu khách hàng với sản phẩm
 • Viết tài liệu mô tả dự án cho team dev
 • Teamwork phối hợp team dev để đưa giải pháp cải tiến, phát triển sản phẩm
 • Đứa ra đánh giá, ý tưởng mới phát triển sản phẩm và giải pháp cải tiến sản phẩm
 • Phân tích nhu cầu khách hàng từ kết quả làm survey
 • Phối hợp PO quản lý dự án theo đúng kế hoạch
 • Chạy BI, đưa ra báo cáo phân tích nhu cầu khách hàng về sản phẩm
 • Training nhân sự level thấp hơn

Yêu cầu:

 • Có kỹ năng: thành thạo phối hợp database, SQL, CX, UX/UI, Critical Thinking, Customer
  Journey, Reseach, SaaS, DROP SHIPPING
 • Thành thạo vẽ prototype, mockup, flowchart, midmap
 • Có tư duy logic, quy trình, tư duy tổng hợp công việc, làm việc có tính kế thừa
 • Có kinh nghiệm Agile, SCRUM
 • Kinh nghiệm từ 1 năm đến 3 năm
 • Tiếng Anh tốt
 • Có kỹ năng hình tượng mô hình hệ thống tốt
 • Có kỹ năng làm survey
 • Có kỹ năng phân tích nhu cầu khách hàng để phát triển sản phẩm
 • Có kỹ năng quản lý dự án
 • Có khả năng training
 • Có khả năng chạy BI, thành thạo công cụ chạy BI và kiến thức BI

2. Vị trí Frontend  

2.1 Cấp độ: junior  

Lương từ 15.000.000 – 20.000.000VNĐ + KPIs

Mô tả công việc:  

 • Tham gia cắt layout, giao diện theo thiết kế của design đúng chuẩn thừa kế base code có sẵn
 • Phối hợp với design cắt đúng thiết kế, thực hiện event đúng yêu cầu BA và PO 
 • Phối hợp với người phụ trách đẩy code lên hệ thống  – Tự viết javascript thuần các event đơn giản, hạn chế sử dụng các thư viện bên ngoài
 • Chủ động order API từ backend hoặc tự xử lý dữ liệu từ backend để đáp ứng nhu cầu hiển thị
 • Tự kiểm tra code mình viết ra
 • Fix bug do mình viết ra 

Yêu cầu:  

 • Kiến thức: hiểu biết sâu về UX/UI, CSS3, SCSS, HTML5, Javascript thuần, Vue JS, BEM,  code đúng chuẩn, REST API, git
 • Kỹ năng: biết sử dụng thành thạo các công cụ dev: Visual Studio Code, các thư viện hỗ trợ  code, post man, git, source tree 
 • Có ý thức viết comment code đúng chuẩn theo quy định có sẵn của team – Hiểu về base code có sẵn của công ty để triển khai 
 • Kỹ năng mềm: có kỹ năng thuyết trình, research, tiếng anh 
 • Hiểu về Agile, SCRUM
 • Kinh nghiệm dưới 1 năm – 2 năm 
 • Tư duy logic tốt, quy trình, làm việc có tính kế thừa 
 • Biết và sử dụng git 

Cấp độ: Middle

Lương từ 25.000.000 –30.000.000VNĐ + KPIs

Mô tả công việc:

 • Tham gia cắt layout, giao diện theo thiết kế của design đúng chuẩn thừa kế base code có sẵn
 • Tham gia thực hiện phát triển base code có sẵn của công ty
 • Phối hợp với design cắt đúng thiết kế, thực hiện event đúng yêu cầu BA và PO
 • Phối hợp với người phụ trách đẩy code lên hệ thống
 • Tối ưu code, repopen task của nhân sự cấp dưới khi viết sai
 • Tự viết javascript thuần các event đơn giản, hạn chế sử dụng các thư viện bên ngoài
 • Chủ động order API từ backend hoặc tự xử lý dữ liệu từ backend để đáp ứng nhu cầu hiển
  thị
 • Viết comment code và doc để thuận tiện cho quá trình maintain
 • Tự kiểm tra và tối ưu code mình viết ra
 • Fix bug của mình hoặc nhân sự cấp dưới
 • Training nhân sự thấp hơn
 • Tham vấn PO phát triển sản phẩm
 • Tự viết code test sản phẩm

Yêu cầu:

 • Kiến thức: thành thạo về UX/UI, CSS3, SCSS, HTML5, Javascript, Vue JS, BEM, code
  đúng chuẩn, REST API, git, NODEjs
  Kỹ năng: thành thạo sử dụng thành thạo các công cụ dev: Visual Studio Code, các thư viện
  hỗ trợ code, post man, git, source tree
 • Viết comment code đúng chuẩn theo quy định có sẵn của team
  Hiểu về base code có sẵn của công ty để triển khai
 • Kỹ năng mềm: có kỹ năng thuyết trình, research, tiếng anh
 • Hiểu về Agile, SCRUM
 • Kinh nghiệm từ 2 năm đến 3 năm
 • Tư duy logic tốt, quy trình, làm việc có tính kế thừa
 • Sử dụng thành thạo git
  Có kiến thức về code test

3. Vị trí: Backend

3.1 Cấp độ: Junior

Lương từ 13.000.000 –16.000.000VNĐ +KPIs

Mô tả công việc:

 • Tham gia code API dự án, chức năng, dựa trên nền tảng có sẵn của công ty
 • Viết code đúng chuẩn theo nguyên tắc của công ty, tư duy kế thừa
 • Phối hợp FE tối ưu, phát triển API
 • Fix bug do mình viết ra
 • Tự kiểm tra tối ưu code của chính mình
 • Phối hợp với nhân sự phụ trách đẩy code lên hệ thống

Yêu cầu công việc:

 • Kiến thức: sử dụng tốt Python, framework django, thuật toán tốt, API, REST API, postgres
  SQL, SQL, oracle
 • Kỹ năng: biết sử dụng các công cụ dev: Visual Studio Code, các thư viện hỗ trợ code, post
  man, git, source tree
 • Có ý thức viết comment code
 • kỹ năng mềm: có kỹ năng thuyết trình, research, tiếng anh
 • Biết về Agile, SCRUM
 • kinh nghiệm từ 6 tháng – 1 năm
 • tư duy logic, quy trình, làm việc có tính kế thừa
 • biết về git
 • biết về automation test
 • thành thạo tính đạo hàm, tích phân
 • biết thực hành giải pháp xử lý dữ liệu lớn, công nghệ xử lý ảnh

3.2 Cấp độ: Middle 

Lương từ 16.000.000 –22.000.000VNĐ + KPIs dự án

Mô tả công việc:  

 • Tham gia code API dự án, chức năng dựa trên nền tảng có sẵn của công ty 
 • Tham gia thiết kế database hệ thống
 • Viết code đúng chuẩn theo nguyên tắc của công ty, tư duy kế thừa
 • Phối hợp FE tối ưu cải tiến API
 • Fix bug do mình viết ra và nhân sự cấp dưới
 • Tự kiểm tra tối ưu code của chính mình và nhân sự cấp dưới
 • Sửa code và reopen task của nhân sự cấp dưới
 • Phối hợp với nhân sự phụ trách đẩy code lên hệ thống
 • Tối ưu code performance trên hệ thống 

Yêu cầu:  

 • kiến thức: thành thạo Python, framework django, thuật toán tốt, API, REST API, postgres  SQL, SQL, oracle
 • kỹ năng: biết sử dụng các công cụ dev: Visual Studio Code, các thư viện hỗ trợ code, post  man, git, source tree, training
 • Có ý thức viết comment code
 • kỹ năng mềm: có kỹ năng thuyết trình, research, tiếng anh
 • Biết về Agile, SCRUM
 • kinh nghiệm từ 6 tháng – 1 năm
 • tư duy logic, quy trình, làm việc có tính kế thừa
 • thành thạo về git
 • thành thạo về automation test
 • thành thạo tính đạo hàm, tích phân
 • Có kinh nghiệm xử lý dữ liệu lớn, công nghệ xử lý ảnh

Quyền lợi chung của nhân viên:

 • Lương NET cạnh tranh theo năng lực  
 • Thưởng tháng lương 13  
 • Ăn trưa miễn phí tại công ty 
 • Review lương 6 tháng/lần  
 • Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.  ● Được đóng BHXH, BHYT và đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty: Sinh nhật;  Tham gia các buổi team building, du lịch, đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ chuyên  môn.  
 • Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty. 
 • Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên  
 • Thời gian làm việc từ Thứ 2 – thứ 7, nghỉ Chủ Nhật  
 • Thời gian nghỉ phép có lương: 12 ngày/năm  
 • Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái, bình đẳng  
 • Làm việc cùng đội ngũ trẻ tài năng, đam mê và máu lửa 

Chi tiết thông tin tuyển dụng: https://drive.google.com/file/d/1TXbrlf8PCwxwx6oHKUEvsbu6V05GQyYk/view?usp=sharing