Ghost đĩa từ máy tính này sang máy khác

Công cụ Ghost thực chất là sao lưu đĩa. Khi muốn làm việc này, bạn cần chuẩn bị đĩa CD khởi động Hiren, phiên bản từ 7.0 trở lên. Trong đĩa CD này đã có sẵn công cụ Norton Ghost. Máy tính thứ nhất (đã cài đầy đủ chương trình) phải trang bị ổ CD ROM.

Có hai cách để thực hiện công việc Ghost từ máy 1 sang máy 2.

Cách 1 dùng khi bạn có kiến thức về tháo lắp phần cứng máy tính và máy không trong thời gian bảo hành. Bạn tuần tự làm theo các bước sau:

– Tháo ổ cứng của máy 2, gắn vào máy tính 1 theo chế độ slave (nếu máy bạn dùng đĩa cứng theo chuẩn IDE ATA). Còn nếu máy bạn dùng SATA thì gắn vào một cổng SATA thứ hai.

Vào BIOS và kiểm tra xem máy tính đã nhận biết (detect) được hai ổ đĩa cứng chưa. Nếu chưa được thì kiểm tra và thao tác cho đến khi nào máy tính 1 của bạn nhận biết được hai ổ cứng.

 Có 3 trường hợp

1. Nếu hai ổ cứng hoàn toàn giống nhau về kích thước thì bạn có thể bắt đầu Ghost đĩa ngay. Thao tác như sau:

Khởi động máy bằng đĩa CD-ROM Hiren đã chuẩn bị sẵn. Bạn sẽ nhận được một danh sách liệt kê rất nhiều công cụ có trong đĩa CD này. Hãy nhấn số của dòng công cụ “Disk Clone Tools”, bạn sẽ thấy một danh sách rất nhiều công cụ để sao lưu đĩa, chọn công cụ Norton Ghost 8.00.

Chọn tuần tự Local > Disk > To Disk. Khi máy tính hỏi bạn về Source Disk, hãy chọn ổ đĩa đã có đầy đủ thông tin. Đĩa đích sẽ là đĩa cứng mà bạn mới gắn vào.

Xin lưu ý, thông tin trên đĩa đích sẽ bị ghi đè nếu bạn dùng chế độ Disk to Disk. Nếu bạn Ghost các đĩa cứng cài hệ điều hành thuộc họ NT (Windows 2000/XP/2003), bạn nhớ chấp nhận để Ghost luôn cả tập tin Pagefile.sys. Chức năng này chỉ có với các phiên bản Ghost từ 8.00 trở lên. Windows 2003 cần phiên bản Ghost 8.02.

2. Nếu hai ổ cứng không giống nhau hoặc giống nhau nhưng bạn muốn chia cấu trúc phân vùng khác.

Trước hết, hãy dùng PartionMagic để phân vùng lại đĩa cứng máy 2 như ý muốn của bạn. Công cụ PartionMagic có thể tìm thấy ngay trên đĩa CD Hiren, tại mục Disk Manager Tools.

Bạn tiến hành Ghost từ Partion > Partion. Chương trình yêu cầu bạn lựa chọn đĩa nguồn (Source Disk), tới phân vùng chứa thông tin (Source Partion), rồi tới đĩa đích (Destination Disk), nếu có 2 đĩa cứng vật lý và phân vùng chứa thông tin chép đến.

Nếu không, bạn cũng có thể chép một phân vùng thành một tập tin Images bằng cách dùng chức năng Pation > To Image. Tập tin này có đuôi là .gho. Xin nhớ là phải xác nhận yêu cầu copy luôn cả tập tin Pagefile.sys vào trong tập tin hình ảnh. Sau đó, cần chép tới phân vùng nào thì dùng chức năng Partion > From Images… để bung từ tập tin .gho mà bạn đã tạo thành một Partion có thông tin gần như nguyên vẹn.

Lưu ý: Lượng thông tin trong phân vùng nguồn không được lớn hơn dung lượng chứa của phân vùng đích. Tốt hơn, hai phân vùng nên có kích thước đều nhau hoặc phân vùng nguồn có kích thước nhỏ hơn.

Cách 2 áp dụng khi bạn không muốn tháo lắp máy tính

Hãy đọc kỹ bước thứ 3 ở trên, hướng dẫn cách Ghost một phân vùng đĩa thành một tập tin Images. Tìm cách chép tập tin phân vùng đĩa .gho đó từ máy 1 vào máy 2. Sau đó, khởi động máy 2 với đĩa CD Hiren và làm thao tác ngược lại, ghost từ một tập tin Images thành một phân vùng đĩa. Tập tin .gho này thường có kích thước khá lớn, thường là lớn hơn 1GB. Bạn có thể ghi ra CD hoặc hay hơn là DVD. Nếu tốt hơn nữa là có một thiết bị tháo lắp như ổ cứng rời.

Để an toàn, khi tháo đĩa cứng 2 trở về máy tính 2, bạn hãy khởi động Windows ở chế độ SafeMode, sử dụng chức năng Scan for Hardware Change trong Device Manager trước khi khởi động lại ở chế độ bình thường. Có thể Windows sẽ cài đặt lại một số driver phần cứng nên bạn hãy cẩn thận chuẩn bị đĩa CD cài đặt Windows. Thao tác này dùng để thiết lập lại số ID (định danh) của Windows XP cho máy tính mới (máy tính 2) của bạn.

Bạn lưu ý luôn phải sao lưu thông tin dự phòng và hết sức cẩn trọng trong việc phân biệt đĩa cứng, đặc biệt là trường hợp hai đĩa cứng giống nhau.