Dùng một ổ cứng cho nhiều máy tính (Phần 3)

Sau khi cài đặt BXP trên máy chủ, bạn sẽ tiến hành cài phần mềm này cho các máy con. Để thực hiện, người dùng cần một ổ cứng tham khảo có sẵn hệ điều hành và những ứng dụng cần thiết.

Bạn sẽ phải đi qua các bước sau:

– Tạo một tài khoản người dùng trên máy con.

– Khai báo và kiểm tra kết nối mạng giữa máy con và máy chủ.

– Cài BXP 3.1 Client lên máy con.

– Sao phân khu hệ thống trên ổ đĩa vật lí của máy con vào ổ đĩa ảo đã tạo.

1. Tạo một tài khoản người dùng trên máy con

Tài khoản này sẽ dùng để đăng nhập vào hệ thống sau khi máy con khởi động xong. Nếu nhiều máy dùng chung một ổ đĩa ảo thì tài khoản này cũng được nhiều máy sử dụng và nên đặt ở chế độ có quyền quản trị tương đương Administrator của máy con. 

Tạo tài khoản với quyền quản trị tương đương Administrator. Ảnh chụp màn hình.

Vào menu Start > Control Panel > User Accounts > Creat a new account > nhập tên tài khoản trong mục Name the new account (ví dụ Sinhvien) > Computer Administrator > Creat Account.

Chú ý: khi đã tạo xong tài khoản Sinhvien với quyền quản trị tương đương Administrator, bạn nên đăng nhập bằng tài khoản này mới hành các bước tiếp theo. Trước khi thực hiện công việc tiếp theo, ta cần kiểm tra việc kết nối mạng giữa máy trạm và máy chủ.

2. Khai báo và kiểm tra kết nối mạng giữa máy con và máy chủ

Start > Run > gõ lệnh cmd > ipconfig để xem địa chỉ được cấp trong mục IP Address.

3. Cài BXP 3.1 Client trên máy con

– Chạy setup.exe của BXP 3.1.

– Hộp thoại Setup type mở ra, chọn Client > Next. 

Chọn mục Client ở hộp thoại này để cài BXP cho máy con.
Ảnh chụp màn hình.

Hệ điều hành thông báo có thêm phần cứng mới (ổ đĩa ảo của BXP). Nhấn Next để chương trình xác nhận cài đặt này. Nhấn Continue anyway và tiếp tục cho đến khi cài đặt BXP ở máy con hoàn thành.

4. Sao dữ liệu hệ thống trên máy con vào ổ đĩa ảo

Định dạng ổ đĩa ảo

Vào My Computer hoặc Windows Explorer của máy con vừa cài đặt BXP Client, bạn sẽ thấy thêm một ổ cứng mới.

Để định dạng cho ổ đĩa ảo này, bấm chuột phải vào biểu tượng > Format > khai báo các tham số định dạng cần thiết > Start > OK.

Sao dữ liệu hệ thống trên máy con vào ổ đĩa ảo

– Vào menu Start > All Programs > Venturcom BXP > Image Builder.

– Trong hộp thoại BXP Client Image Builder, nhấn vào ổ đĩa ảo trong Destination Path để lưu Windows XP và các ứng dụng cần sao từ ổ cứngt ham khảo của máy con. Nhập tên kí tự ổ đĩa mới xuất hiện trong My Computer hoặc nhấn Browse và chỉ ra tên ổ đĩa này. 

– Muốn xoá nội dung hiện có trên ổ đĩa ảo trước khi sao chép, đánh dấu mục Delete all files and Folder in …

– Nhấn Build để bắt đầu sao chép, chờ đến khi hoàn thành (từ 10-20 phút)

– Tắt máy, tháo ổ đĩa cứng ở máy con và cho máy này khởi động từ BootRom.

Chú ý: Trước khi cho máy con khởi động ở chế độ ổ nào trước (ổ cứng tham khảo hay ổ ảo), bạn vào BXP Administrator và thiết lập trong mục Boot order.

Thực hiện tương tự với các máy con còn lại.