Các chuẩn ảnh trên mạng: JPG vs. GIF vs. PNG

Dưới đây là các định dạng file ảnh phổ biến nhất được sử dụng để truyền tải hình ảnh trên World Wide Web và phân biệt sự khác nhau giữa chúng.

JPEG/JPG

Viết tắt cho Joint Photographic Experts Group, tên ban đầu của uỷ ban viết ra chuẩn JPG là một định dạng file ảnh hỗ trợ trên Web. JPG là kỹ thuật nén tổn hao được thiết kế để nén màu độ phân giải ảnh. Những thông tin mà được bỏ đi trong quá trình nén là những thông tin mà mắt người không nhìn thấy được.

Ảnh định dạng JPG hỗ trợ đến 16 nghìn màu và là định dạng phù hợp nhất cho các ảnh và đồ hoạ phức tạp. Người sử dụng thường xuyên phải chọn lựa cân đối giữa chất lượng ảnh hoặc la cỡ của ảnh khi nén. JPG không hợp khi nén các đường kẻ, kí tự hay các đồ hoạ đơn giản vì trong đó không có nhiều điểm ảnh đồng màu có thể bỏ bớt trong quá trình nén tổn hao. Do đó ảnh nén không được rõ nét và sắc cạnh.
 
 GIF

Viết tắt cho Graphics Interchange Format, một định dạng đồ hoạ khác hỗ trợ Web , không giống như JPG , định dạng GIF là một kỹ thuật nén tổn hao và nó chỉ hỗ trợ 256 màu . GIF sẽ là tốt hơn JPG khi nén nhưng ảnh có ít màu khác biệt nhau như là các đường kẻ , các ảnh đen trắng và các văn bả nhỏ chỉ cần vài Pixel .Với một chương trình soạn thảo động , các ảnh GIF có thể phối hợp  cùng nhau tạo lên ảnh động .  GIF cũng hỗ trợ tính trong suốt tức là các màu nền có thể đặt trong suốt để trang Web nằm dưới có thể hiện qua ảnh . Thuật toán nén được sử dụng trong định dạng GIF do Unisys sở hữu nên các công ty mà sử dụng thuật toán này phải được Unisys cấp giấy phép .
 
 PNG

 Viết tắt cho Portable Network Graphics chuẩn đồ hoạ thứ ba này được hỗ trợ Web . PNG được phát triển như là một bản quyền miễn phí đáp ứng cho định dạng GIF nhưng ít nhiều nó cũng cải thiện kỹ thuật GIF . Một ảnh trong trong một file nén PNG không tổn hao có thể  nén nhiều hơn 5%-25%  so với file GIF trên cùng một ảnh nén . PNG xây dựng trên ý tưởng ảnh GIF trong suốt và cho phép điều khiển độ trong suốt , gọi là opacity ( độ chắn sáng ) . PNG không hỗ trợ ảnh động như GIF .
 Vào năm 1995 Unisys tuyên bố rằng họ sẽ yêu cầu mọi người trả phí bản quyền để sử dụng GIF . Điều này không có nghĩa là bất kỳ ai tạo ra hay sử dụng một ảnh GIF cũng phải trả tiền .

 Thông tin tham khảo về những định dạng đồ hoạ:
 
 GIF vs. JPG — Which Is Best?
 GIF, JPG and PNG — What’s the difference?  
 Myths and Facts about JPG
 RFC 2083: PNG Specification