Website phát sinh dữ liệu ngẫu nhiên

http://www.benjaminkeen.com/software/data_generator/

Website này giúp bạn tạo một số lượng lớn dữ liệu một cách ngẫu nhiên để có thể test trong các chương trình của mình. Chương trình có thể xuất ra theo các định dạng: HTML, Excel, XML, SQL.

Bạn có thể tạo không giới hạn số Rows nhưng do số lượng truy cập vào website quá nhiều nên tác giả phải hạn chế mức tối đa dữ liệu được tạo ra là 200. Tuy nhiên bạn vẫn có thể chạy nhiều lần để tạo ra nhiều dữ liệu hơn nếu cần thiết.