Tìm hiểu Windows Vista (4)

Khi sử dụng Windows Vista trên máy tính dùng chung, bạn nên buộc người dùng phải đăng nhập đúng tài khoản trước khi sử dụng để ngăn không cho truy xuất dữ liệu. Chỉ với 4 bước cơ bản là có thể “áp đặt” việc đăng nhập này với Windows Vista.

– Vào Start, trong hộp thoại Search, gõ: local security policy
– Nhấn double click lên “Local security policy”, mở “Local Policies
– Chọn tiếp “Security Options” và nhấn double click lên phần tiêu đề “Interactive Login: Do not display last user name”.
– Đánh dấu chọn lên “Enabled” kích hoạt và nhấn OK để hoàn tất.

Thao tác này ngoài việc buộc người dùng phải đăng nhập thì nó còn giúp xóa danh sách tên tài khoản đã đăng nhập vẫn còn được lưu lại trên hộp thoại đăng nhập.

Khóa danh sách “Recently Opened Files”

Danh sách “Recently Opened Files” có chức năng lưu lại dấu vết của các tập tin được người dùng thực thi (Trong Windows XP là phần Start – Documents).

Phải chuột lên khoảng trống trên thanh tác vụ, chọn Properties từ trình đơn mở ra. Nhấn chọn thẻ Start Menu và bỏ chọn các phần sau trong “Privacy”:

– Store and display a list of recently opened files
– Store and display a list of recently opened programs

Nhấn OK để hoàn tất thao tác và thử kiểm tra lại.

Thay đổi số đăng ký và kích hoạt Windows Vista

Windows Vista hỗ trợ bạn thay đổi số seri đăng ký nhanh chóng hơn Windows XP. Bạn có thể thực hiện thao tác sau:

Vào Start – Control Panel – System, ở phía dưới bạn sẽ thấy một liên kết với tiêu đề là “Change Product Key”. Nhấn vào liên kết này rồi nhấn “Next” để nhập tiếp số seri đăng ký Windows. Nhấn OK để thoát ra.

Ta có thể áp dụng cách thức nhanh chóng hơn bằng cách sử dụng câu lệnh và lưu ý phải sử dụng tài khoản quản trị (Administrator) mới có thể áp dụng cách thức này. Nhấn Start – chọn Command Prompt. Trong hộp thoại câu lệnh, gõ “slmgr.vbs –ipk ”.

Sau khi thay đổi số seri, để kích hoạt cho Windows Vista ta chỉ cần vào lại cửa sổ dòng lệnh Command Prompt và gõ “slmgr.vbs –ato”. Để kiểm tra lại tình trạng kích hoạt bản quyền Windows Vista, ta gõ “slmgr.vbs –dli” trong cửa sổ dòng lệnh (áp dụng cho người dùng Windows Vista Enterprise và Business Edition).

Cách thức xóa tập tin hệ thống

Trước tiên, đây là việc bạn cần phải cẩn trọng vì nếu lỡ tay xóa nhầm các tập tin hệ thống quan trọng và cần thiết thì việc cài đặt lại hệ điều hành là điều có thể xảy ra. Những tập tin hệ thống trong Windows Vista được bảo vệ cao hơn trong Windows XP.

Với 2 bước sau bạn sẽ có thể xóa một tập tin hệ thống:

Chiếm quyền sở hữu tập tin cần xóa là công việc đầu tiên. Gõ “takeown /f <đường dẫn và tên tập tin>” vào cửa sổ dòng lệnh Command Prompt.

Kế đến, bạn tự cấp quyền đầy đủ để có thể thao tác trên tập tin. Gõ “cacls <đường dẫn và tên tập tin> /G :F” trong cửa sổ dòng lệnh Command Prompt.

Giờ thì bạn đã có thể xóa tập tin một cách thoải mái … nhưng tốt nhất chỉ dùng thao tác này khi bạn thực sự hiểu rõ mình đang làm gì.