Tìm hiểu Windows Vista (12) Phím Tắt

Hầu hết các chương trình đều được nhà sản xuất hỗ trợ tính năng phím tắt để quản lý và điều khiển nhanh chóng hơn. Windows Vista cũng hỗ trợ khá nhiều phím tắt như các phiên bản trước của hệ điều hành Windows.

Sau đây là các phím tắt sử dụng trong Windows Vista:

Phím tắt (Shortcut) 

Công dụng

Phm Windows

Mở hay đóng menu Start

Windows + D

Hiển thị màn hình desktop

Windows + E

Mở cửa sổ Computer 

Windows + F

Mở cửa sổ tìm kiếm (Search) 

Ctrl + Windows + F

Tìm kiếm các máy tính trong mạng LAN

Windows + L

Khóa máy tính hay chuyển tài khoản người dùng

Windows + M

Thu nhỏ tất cả cửa sổ 

Shift + Windows + M

Khôi phục các cửa sổ thu nhỏ

Windows + R

Mở hộp thoại Run 

Windows + T

Mở vòng xoay các chương trình trên Taskbar 

Windows + U

Mở Ease of Access Center

Ctrl + A

Chọn mọi thứ trong một cửa sổ 

Ctrl + C

Sao chép dữ liệu được chọn 

Ctrl + X

Cắt dữ liệu được chọn sang nơi khác

Ctrl + V

Dán hay sao chép dữ liệu được chọn

Ctrl + Y

Thực hiện lại một hành động

Ctrl + Z

Khôi phục một hành động 

F1

Hiển thị trợ giúp

F2

Đóng khối phần nhãn của dữ liệu được chọn để hiệu chỉnh 

F3

Mở cửa sổ tìm kiếm

Ctrl + F4 

Đóng cửa sổ văn bản hiện tại 

Alt + F4 

Đóng chương trình hay dữ liệu hiện tại 

F5 

Làm tươi một cửa sổ 

F6 

Cycles through elements in a window or on the desktop 

F10 

Kích hoạt thanh menu của một chương trình 

Shift + Windows + F10 

Hiển thị menu phím tắt của một đối tượng được chọn 

Delete 

Xóa đối tượng được chọn vào Recycle Bin 

Shift + Delete 

Xóa hẳn đối tượng được chọn (không vào Recycle Bin) 

Alt + Enter 

Hiển thị thuộc tính (Properties) của đối tượng được chọn 

Ctrl + Esc 

Mở trình đơn Start

Alt + Esc 

Mở vòng chuyển các đối tượng theo thứ tự người dùng đã mở 

Ctrl + Shift + Esc 

Mở Windows Task Manager 

Alt trái + Shift trái + Num Lock 

Tắt/mở tính năng Mouse Keys

Giữ 5 giây phím Num Lock

Tắt/mở tính năng Toggle Keys

Windows + Pause 

Hiển thị hộp thoại System Properties

Alt trái + Shift trái + Print Screen 

Tắt/mở tính năng High Contrast

Giữ Shift phải trong 8 giây 

Tắt/mở tính năng Filter Keys

Nhấn Shift 5 lần 

Tắt/mở tính năng Sticky Keys

Alt + Spacebar 

Mở trình đơn phím tắt cho cửa sổ hiện tại 

Alt + Tab 

Chuyển đổi qua lại các đối tượng đang mở 

Windows + Tab 

Chuyện xoay vòng các đối tượng đang mở với Flip 3-D 

Ctrl + Alt + Tab 

Hiển thị các đối tượng đang mở (sử dụng các phím mũi tên để chuyển đổi qua lại) 

Ctrl + Windows + Tab 

Hiển thị các đối tượng đang mở với Flip 3-D (sử dụng các phím mũi tên để đổi xoay vòng)