Thu nhỏ cửa sổ làm việc thành thumbnail

Thông thường khi thu nhỏ cửa sổ đang làm việc trong môi trường Windows thì nó sẽ xếp xuống thanh taskbar. Với phần mềm miễn phí ThumbWin thì cửa sổ sẽ thu nhỏ thành thumbnail.

Đây là sản phẩm của tác giả Hiroshi Takahashi. Phiên bản miễn phí 1.2.8 có dung lượng 695 KB. Tải về từ địa chỉ http://www4.point.ne.jp/hiro/ThumbWin/archive/ThumbWin128.zip. Giải nén ThumbWin vào một thư mục xác định, kích hoạt file ThumbWin.exe để sử dụng ngay mà không cần cài đặt.

ThumbWin sẽ hiển thị một icon dưới khay hệ thống. Khi chưa quy định gì thì theo mặc định, nếu ra lệnh thu nhỏ các cửa sổ sẽ thành các thumbnail nằm ngang lần lượt từ trái qua phải phía trên thanh taskbar. Đưa chuột vào thumbnail nào thì nơi đó sẽ nổi lên, nếu bấm vào đó sẽ phóng to cửa sổ.

Bấm nút phải chuột vào biểu tượng trên khay hệ thống chọn Setup để qui định các thiết lập:

+ Thẻ Apperance qui định kích cỡ của thumbnail, của biểu tượng chương trình này.

+ Thẻ Operation: Khung Arrangement method có 4 tùy chọn sắp xếp các thumbnail từ trái qua phải, từ trên xuống dưới ở bên phải hoặc bên trái của màn hình. Có thể qui định các phím tắt cũng như đánh dấu cho các tùy chọn khác.

Bấm nút phải chuột vào biểu tượng và chọn thumbnail thì có thể ẩn, hiện các thumbnail trên màn hình, có thể làm cho nền màn hình mờ đi và chỉ có các thumbnail là nổi bật lên trên mà thôi.