Tạo bản Ghost nhận đa cấu hình

Published by admin on

1. Xóa hết các file trong thư mục C:WINDOWSPrefetch*.* và thư mục C:WINDOWSdllcache

2. Tắt hết các chức năng sau:

+ Automatic Updates

+ Hypernate

+ System Properties

3. Xóa bỏ Network Adapter, chuyển sang Standard các mục Computer, IDE ATA/ATAPI Controller, Universal Serial Bus Controller

Để chuyển sang Standard, ta tiến hành như sau:

+ Nhấp phải chuột chọn propertiesdriver, sau đó chọn mục advanced :

+ Chọn don’t search. ….

+ Chọn standard PC

Tương tự cho các mục khác:

– IDE

– USB

4. Vào E:SUPPORTTOOLS (Giả sử E là ổ CD có chứa đĩa cài đặt Windows XP),

giải nén DEPLOY.CAB vào C:Sysprep.

Sau đó chạy sysprep (có trong C:Sysprep) ở chế độ FACTORY. Đánh dấu check vào các mục PnP, MiniSetup. Ở mục Shutdown ta chọn reboot. Tiếp đó ta chọn Reseal để khởi động máy lại.

5. Sau khi làm xong vào dos save lai file system, trong C:WINDOWSsystem32config lại để dành khi bị dump thì chép đè lại.

6. Cuối cùng ghost lại bằng ghost 8.0 (hoặc các phiên bản khác). Làm tương tự cho các Windows khác

Ghi chú: Nếu muốn dùng được chức năng RAID trên mainboard có chức năng này thì khi làm phải dùng một mainboard có chức năng này