Silent Copy 1.0: ”Hạ nhiệt” hệ thống khi sao chép

Một trong những hạn chế của Windows đó là khi sao chép nhiều thư mục hay file mà có kích thước lớn (chẳng hạn như các file nhạc, phim) thì nó sẽ làm chậm hệ thống, nếu đang chép mà sử dụng những chương trình khác thì chúng sẽ chạy rất chậm (vì Windows đang “dành sức” cho việc sao chép). Chính vì vậy, để “điều hòa” vừa sao chép mà vẫn sử dụng nhanh các chương trình khác như bình thường, bạn hãy dùng chương trình Silent Copy để chép file hay thư mục.

Bạn có thể tải dùng thử chương trình tại http://urltea.com/1hrx, dung lượng 1,13MB, tương thích mọi hệ điều hành Windows.

Để tiến hành sao chép, bạn hãy chạy chương trình. Ở màn hình đầu tiên của nó bạn bấm Next để tiếp tục. Sang màn hình thứ 2, bạn bắt đầu chọn một ổ đĩa hay thư mục có các file cần chép bằng cách bấm nút Add one để thêm vào danh sách (bạn có thể bấm tiếp nút này để chọn các ổ đĩa hay thư mục cần chép khác nếu muốn). Nếu cần bỏ bớt khỏi danh sách sao chép thì bấm nút Remove. Trong hộp Please, select destination folder, bạn hãy chọn thư mục sẽ lưu các file sau khi chép (có thể bấm biểu tượng kế bên để chọn). Bước tiếp theo bấm Next.

Trong màn hình kế tiếp, bạn hãy chọn chế độ sao chép tại mục Copy Mode. Mặc định chương trình sẽ chọn chế độ Silent (điều hòa trong khi sao chép và sử dụng các chương trình khác).

Ngoài ra, bạn có thể chọn 1 trong 3 chế độ khác tùy theo nhu cầu là Fast (chép nhanh, hệ thống ưu tiên cho việc sao chép và làm chậm đáng kể các tiến trình khác), Normal (chép bình thường như chức năng của Windows, hệ thống cũng sẽ chậm lại khá đáng kể) hay On Idle (chỉ chép khi hệ thống rảnh).

Khi chọn chế độ xong, bạn bấm nút Copy để chương trình bắt đầu sao chép. Tùy chế độ bạn chọn mà quá trình sao chép có thể lâu hay mau, lúc này chương trình sẽ được thu nhỏ về khay và bạn cứ việc làm các công việc khác như thông thường.

Sau khi chép xong, chương trình sẽ hiện bảng tổng kết cho biết tổng số file sẽ chép (Total files), số file đã chép xong (Copied files), số lỗi trong khi chép (Errors) và tổng thời gian chép hoàn tất (Time). Khi xem bảng tổng kết xong, bạn chỉ cần bấm Close để hoàn tất.